DELA

Hög arbetsmoral på Eckerö kommunkansli

Svar på insändare i Ålandstidningen 25.3.2015 av Leif Holmblad ”Varför klagar de på kommundirektören”

Leif Holmblad har riktat kritik till personalen i Eckerö kommunkansli. Som kommundirektör i Eckerö vill jag lyfta fram att i mitt arbete i kommunen har jag om och om igen observerat en hög arbetsmoral och stolthet över det egna arbetet och uppgifterna.

Det jobbas tidiga morgnar och sena kvällar för att arbetet ska bli gjort; på eget initiativ.

Däremot så har det skett förändringar som inte upplevts helt positiva och det finns många tuffa utmaningar kvar; både för kommunkansliet och kommunen i stort.

Kommunikationsproblem är, som du nämner, definitivt ett av dem.

Men jag kan stolt säga att arbetsmoralen på kansliet inte är ett av problemen.

Rasmus Basilier

Kommundirektör Eckerö kommun