DELA

Hjulen behöver börja rulla

Landskapsregeringen lovade att komma med en tilläggsbudget (corona-3) vid midsommar då riksregering hade lovat sin tilläggsbudget till den 4 juni och landskapsregeringen ville vänta på den. Corona-1 var för människor och företag och corona-2 för kommunerna. I corona-3 förväntades människor och företag att stå i centrum.

De ekonomiska spåren av pandemin syns allt tydligare på Åland på grund av vår turistsektor. Bnp förväntas sjukna med 16 procent under 2020 enligt Åsubs nya prognos (från den 28 maj). I Tyskland ser man med skräck på prognosen -6 procent.

Arbetslösheten är 13,4 procent på Åland (Åsub). En ökning med 10,1 procent på ett år. I Mariehamn är ökningen 12,8 procent och i Eckerö 12 procent. I sju kommuner hade arbetslösheten ökat mindre än 7 procent. Landskapsregeringen valde ändå av politiska skäl att kompensera alla kommuner enligt samma grunder. Mitt förslag i finansutskottet om att stödet skulle baseras på förändring av arbetslösheten fick inget understöd.

I Finland har antalet arbetssökande dubblerats på ett år. På Åland har de tredubblats. Den finska politiken har inte fungerat på Åland. Trots denna mycket allvarliga ekonomiska situation valde regeringen Thörnroos att skjuta upp corona-3 till hösten.

Minister Torbjörn Eliasson (C) berättade i lagtinget att arbetet nu pausas då man tyckte att budgeten skulle bli lite tunn och att regeringen saknade idéer. Detta lät märkligt då det ju regnar förslag både österut och västerut. Självklart följer landskapsregeringen vad som händer på rikssidan då ju en del av de förslagen även berör Åland. Men hur passar de in här? Restaurangstödet justerades så att man kunde jämföra med senaste års siffror och inte bara med vintermånaderna. Men när det gäller stödet för återanställningar, så verkar februari vara utgångspunkten. Om det blir så borde landskapsregeringen komma med eget alternativ.

I corona-1 gavs 10 miljoner i stöd till företagen men ministern sade att enbart 1,9 miljoner har beviljats och tolkade detta som att behovet inte var så stort. Faktum är att det är ett dyrt stöd då man ju samtidigt måste ta ett stort lån, så stödet går till att betala räntor och garantier. På min fråga i frågestunden öppnade ministern för att dessa räntor kunde subventioneras. Men nu tidigast i höst.

I sitt brandtal för stödet till företagen nämnde minister Fredrik Karlström (MSÅ) än en gång Ålands 2 300 småföretagare. Därför var det med förvåningens finger i häpnadens mun, som vi kunde läsa att 56,8 procent av stödet så här långt gått till ett enda storföretag.

Kommunerna fick däremot 5 miljoner i rent stöd och en möjlighet till räntefria lån om 10 miljoner. Prioriteringarna är tydliga, men landskapsregeringen måste väl göra skäl för smeknamnet kommundirektörsregeringen. Företagen får vänta och vänta. Landskapsregeringen borde snarast komma med tydliga löften till företagen på samma sätt, som de snabbt gav löften åt kommunerna.

I corona-1 ingick ett extra stöd om 30 euro per dag till arbetslösa utanför a-kassan. Det var ett tillfälligt stöd fram till den sista juni. Hur går det för dem sen? Åländsk demokrati stöder en förlängning av de reglerna, men tydligen kan detta ske först i höst.

Finansminister Katri Kulmuni (C) hann i alla fall presentera den största tilläggsbudgeten i Finlands historia. Den innebar en ökad låntagning om 18,8 miljarder. Hon sade att hela Finland ska komma igång samtidigt. Minister Li Andersson (VF) sade att regeringen räddar både människor och barn medan minister Anna-Maja Henriksson (SFP) talade om betydelsen för att alla hjul skulle börja rulla igen. Sådant borde vi få höra från landskapsregeringen också, men deras metod verkar vara att vänta och se.

Att få hjulen att rulla innebär tyvärr även att dörrarna måste öppnas på glänt. Men vi kan inte fortsätta att leva i en bubbla. Då riskerar vi hela vår framtida välfärd. Åland ramlar ner i en öppen brunn. Men blir Ålandboost, som Karlström gav pengar åt, bara ett tomt skal? Ingen budget – inga pengar? Han berömde småskaligheten och smidigheten, och projektet med sommarpraktikanter är ett bra exempel. ÅLD stöder fler platser och även fler projekt. Men vi måste få igång dem nu!

Det är förståeligt att arbetsbördan har varit tung under coronan, men har företagarna råd med att ”vänta och se”?

Men landskapsregeringen har största delen av ”sina” 4 miljoner kvar. Låt åtminstone de göra nytta nu – kanske i Ålandboost? 30 eurosstödet har ännu bara kostat 700 000 euro, så där finns pengar, men lagen borde förlängas före semestern.

STEPHAN TOIVONEN

Åländsk demokrati

Medlem i finans- och
näringsutskottet