DELA

Hjärtprofessor sågar sig själv

Det är för bedrövligt att Karin Schenk-Gustafsson, som är professor i hjärtsjukdomar, inte har följt med i den medicinska litteraturen på sitt eget område. ”All forskning som hittills har gjorts,” skriver hon, ”visar entydigt att animaliskt fett och produkter med högt kolesterol inte är bra för hjärtat.”
Professorn har tydligen inte uppmärksammat de senaste översiktsartiklar, där några av världens ledande kostforskare efter en grundlig genomgång av alla koststudier konkluderar, att mättat fett är ofarligt. Det finns nämligen inte ett enda experiment där man har lyckats med att minska hjärdödligheten genom att ersätta mättat fett med något annat, och mer än 30 studier har visat att hjärtpatienter inte har ätit mera mättat fett än andra. Det finns till och med åtskilliga studier som har visat att strokepatienter har ätit mindre mättat fett än friska.

Att professorn som enda bevis drar fram Karelen-projektet från 70-talet understryker hennes bristande kunskaper. Det är korrekt att hjärtdödligheten minskade i Karelen, men den började minska flera år innan hälsokampanjen började, och dödligheten minskade även i resten av Finland, trots att det blott var i Karelen, att kampanjen pågick.
Professorn har inte heller uppmärksammat de många experiment där patienter med åldersdiabetes eller dess förstadium, det metabola syndromet har blivit friska med en LCHF-kost. Blodsockret normaliseras, insulinkänsligheten likaså, vikten rasar och blodtrycket går ner, alltsammans utan ogynnsamma effekter på kolesterolvärdena.

Många av våra så kallade experter varnar mot LCHF-dieten därför att det inte finns några långtidsstudier. Vad händer efter många år, frågar de inkvisitoriskt. Det är naturligtvis viktigt att studera detta. Samtliga korttidsstudier har emellertid förbättrat alla de laboratorievärden,som är förknippade med en dålig prognos. Dessutom har många av patienterna kunnat minska eller upphöra med sin diabetesmedicin utan negativa följder. Att en kost med dessa egenskaper skulle ha negativa effekter på långt sikt verkar föga troligt.
Det absurda i professorns varningar mot LCHF-dieten är att de gängse kostråden, som vi fått de senaste 20-25 år saknar all trovärdighet. De baserades uteslutande på spekulationer; ingen hade visat att de fungerade i verkligheten och ingen har kunnat visa det senare heller. Att de inte fungerat visar den explosiva ökningen av fetma och diabetes, som pågått sedan dess.

Schenk-Gustafsson menar att specialister i hela världen är fullständigt eniga. Tydligen känner hon inte till Nutrition & Metabolism Society med New York-professorn Richard D. Feinman i spetsen och inte heller till THINCS, The International Network of Cholesterol Skeptics. Dessa två organisationer består tillsammans av flera hundra internationella forskare med en helt annan syn på kosten.

Behandlingen av åldersdiabetes är tillsammans med kolesterolkampanjen helt enkelt den största medicinska skandal i modern tid.
Uffe Ravnskov,
med dr, docent
Lund