DELA

Hjälp till att hejda sniglarna

Den spanska skogssnigeln har blivit ett gissel i vår stad. Som namnet antyder hör denna turist inte riktigt hemma i vår fauna.
Markavdelningens chef Kaj Herlin verkar vara lika hal (och snabb) som snigeln. “Vi får lära oss att leva med den” – visst, med den är en olägenhet och måste hållas tillbaka. Så gör ju vi i trädgården. Men gator och vägar ska stadens tekniska verk se efter. Punkt.
“Dom kommer bara igen.” – Vad gör inte löv, skräp, ogräs, tomflaskor och annat i vår stad?
“För stora områden.” – Va? Sniglarna är ännu tämligen regionala, men om inget görs finns dom snart på väldigt stora områden.
“Vi slår gräs två gånger per säsong” ?? Så som det har vuxit i år, så räcker ju inte det!

Vad ska tekniska verken göra om inte hålla efter sånt som dräller och växer för mycket?
KH:s svar tycks mig undflyende med en anstrykning av arbetsskygghet. Ni på markavdelningen har väl valt era jobb för att ni trivs med det och för att det är viktigt för allas trivsel.
I stort gör ni ett bra jobb – Mariehamn är en prydlig stad, även om det ibland kan dröja lite. Ert arbete är uppskattat. Ett tips: sätt gärna ut fler papperskorgar och så vet jag att både turister och urinnevånare saknar allmänna toaletter, speciellt sommartid. Finns ju eleganta, enkla lösningar.

Plocka bort sniglarna! Dom går knappast att utrota, men tekniska verken måste hjälpa oss att hejda deras framfart där de syns på stadens område. Dom är faktiskt ganska lätta att få fast.
Med vänlig hälsning
CG Sjöberg
som ogillar sniglar i ekrarna