DELA

Hjälp Posten till lådan!

Det myckna snöandet i början av december har försvårat föret på de åländska vägarna. Extra knepigt blir det för de yrkeschaufförer som dagligen är ute i trafiken. Från Posten Ålands sida ber vi allmänheten om hjälp med att hålla rent från snö kring sina postlådor, så att en smidig post- och tidningsutdelning kan säkerställas.

Postmängderna under de två sista veckorna före jul är överlag mycket stora, något som Posten löser med extra sorteringspersonal vid huvudkontoret i Sviby. Själva utdelningen till hushållens och företagens postlådor har dock försvårats av att man slarvar med att hålla rent kring postlådorna – i vissa fall så allvarligt att postlådorna är helt övertäckta med snö. Detta i kombination med större mängder post att dela ut kan orsaka förseningar i utdelningen av post och tidningar.

Från Posten Ålands sida är vi därför väldigt tacksamma om alla hushåll, företag samt fastighetsbolag gör både sig själva och utdelarna en tjänst genom att försöka hålla så rent som möjligt kring postlådorna.
Posten Åland