DELA

Hjälp bio Savoy-ägaren i stället för att stjälpa

Med anledning av byggnadsnämndens krav på Patrik Landell gällande Bio Savoy måste jag framföra mina synpunkter på nytt gällande Bio Savoys nya fasad mot norr, väster och söder:

Den gamla fasadens puts, som jag upplevt som granne i cirka 25 år, gick hela tiden sönder och ramlade ner vilket gjorde att väggarna ständigt var våta. Under vintern frös putsen sönder, vilket hela tiden förvärrade fastighetens skick.

Nu har den gamla putsen avlägsnats och ytan på teglena jämnats upp. För att nu undvika fukt i väggen samtidigt som man erhåller en tilläggsisolering på väggen har man monterat en styroxskiva, på vilken man har satt ny fasadputs.

Tack vare isolerskivan undviker man kapillärsugning i väggen utifrån, så den befintliga tegelväggen blir torr, vilket är det riktiga för fastigheten. Tilläggsisolering skall alltid göras från utsidan.

Isoleringen och putsningen är gjord av fastighetsägaren/entreprenören i egen regi i enlighet med erhållna föreskrifter för just detta fasadsystem. Samma system har använts på många ställen i staden utan några som helst problem.

Fönstersmygen mot söder har blivit större på grund av den viktiga, kapillärbrytande isoleringen men är på en höjd som inte stör någonting eller någon. Inifrån sett är smygen densamma som tidigare. Skulle man flytta ut fönstrena blir den inre smygen inte som ursprunget.

Vad gäller de nu monterade plåtbleckena mellan tak och vägg är dessa på en sådan plats att snöbelastningen där är dubbelt upp jämfört med övrigt tak. Detta innebär att snömängden där, som belastar taket, kan sträcka sig högre upp på väggen men tack vare de högre blecken elimineras risken för vatteninträngning i väggen.

Väggarna på Bio Savoys fasad mot norr, väster och söder består av stenmaterial (tegel och betong). Det finns inget organiskt material som kan ta skada vid ett eventuellt läckage.

Fasaden mot öster på tillbyggnaden, kommer att förses med samma puts och isolering (tjockare) som på övriga huset så all puts blir enhetlig på hela huset.

Att ha en byggnadsnämnd som kräver 200 500 euro i vite om inte tilläggsisoleringen tas bort och fönstren mot söder flyttas ut 60 millimeter är ytterst skrämmande. Man uppmanar ägaren till fastigheten att återgå till ett utförande som gjordes år 1940 utan att tänka att vi idag har år 2018.

Fastigheten skall ju användas för allmänt bruk i många år och då måste man ju tänka att den också måste uppfylla dagens normer som gäller för publika byggnader. Att utseendet gällande tre fasader är enligt ursprunget är ju helt ok men här bör man ju hjälpa ägaren i stället för att stjälpa densamma. Med samarbete lyckas det mesta trots att det blir avvikelser.

Ett intressant påpekande från byggnadsnämnden är att isoleringen skall bort samtidigt som fönstren skall flyttas ut 60 mm. Skall fönstren då placeras i luften?

Nej, man kan konstatera att det sunda förnuftet försvunnit från flera avdelningar i staden.

STEN-ÅKE HÄGGBLOM