DELA

Historisk upphandling i Hammarland

Massmedia har senaste veckor flitigt summerat 2013 och stort som smått har sållats fram som nämnvärt. Nya Åland har för 16 augusti utvalt ”I Hammarland bildas ett föräldrauppror mot hur kommunen har upphandlat skolskjutsarna inför läsåret”. Vi minns såklart också vårt engagemang, våra insändare, skrivelser och anhållan till skolnämnden – men, föräldrauppror?
Undertecknade föräldrar till 1 skolbarn med lång skolväg har engagerat oss då vi anser att ansvariga politiker och tjänstemän inte handlat för barnens bästa. Och, engagemanget skall inte få gå till historien än. Vi (och gärna Nya Åland) bör av förekomna anledningar fortsätta bevakningen av upphandlingen. Nämligen, av inbesparingarna som utlovades bli i storleksordningen ”en halv lärartjänst” blev möjligen ”en vante”? Trots att barnen morgon och eftermiddag bussats tusentals kilometrar runt kommunen. Barnen är förlorare, liksom miljön.

Kommundirektören informerar gärna att ”Hammarland har Ålands dyraste skolskjutsar både per km och per barn”. Jämfört med t.ex. Jomala och Finström med skolor på gångavstånd från bostadsområde – och med Mariehamn och Sottunga! Den oinvigde vill jämföra med kommun med motsvarande geografiska förhållanden eller med kommun som erbjuder alla (!) skolskjuts på grund av farliga vägar som skall passeras. Och att priserna tillåtits rusa i höjden är helt på ledande C-politikernas ansvar, inte brukarnas.

Skolnämnden är nu igång med upphandlingen av skolskjutsar för nästa skolår utan att varken någon ekonomisk eller brukarutvärdering gjorts, trots att man utlovade en sådan! Att utvärdera när skolåret är slut och anbud för nästa redan tecknats fyller ingen funktion, anser vi.
Kommunfullmäktige har för 2014 minskat på anslaget jämfört med 2013 trots att senaste budget inte hölls och fler elever är aktuella i höst. En anteckning i senaste skolnämndsprotokoll ger en gagerade föräldrar anledning till ny oro: ”Om skolstarten i Näfsby skola tidigareläggs 30 minuter kan skolskjutsarna samordnas med skolskjutsarna till KHS”. Vi läser att rundturer i kommunen för dem med naturligt längst skolväg verkar fortsätta, i mer arla morgonstund. Vi kräver då ett rättvisetänk och att man vänder på linjen. Finns i protokollet också skrivning ”skolskjutskonsult lägger linjerna”. En konsult igen, i dessa spartider, kan ingen tjänsteman lägga linjerna? Hoppas konsulten måste besöka kommunen denhär gången! Något gick rejält fel senast – trots att skolnämnden anlitade också kommunfullmäktiges ordförande som expert (?) i skolskjutsfrågor.

Ledande C-politiker saknar vårt förtroende. Och som man (inte) kommunicerar nu har vi ingen glädje eller nytta av närdemokrati. Våga föra dialog och våga höja skatteöret mer för att kunna erbjuda de minsta kommuninvånarna bra service, istället för att dumsnåla på deras bekostnad! Apropå uppror: i Umeå planeras hundmarsch med bajspåsar till kommunhuset. En intressant kommentar därifrån: ”brukarnas åsikter om tillsynes småsaker kanske inte är skitsaker. De kan till och med avgöra val.”
Ann-Charlotte Funck
Jan Holmes