DELA

HI håller linjen om vindkraften

Tidningen Ålands ledare den 15 mars ställer frågan om var partierna står i vindkraftsfrågan. Sedan dåvarande utvecklingsminister Alfons Röblom lanserade Ålands potential för havsbaserad vindkraft hösten 2020 har Hållbart initiativs ståndpunkt varit tydlig: Frågan är inte OM vi ska ha havsbaserad vindkraft, utan hur vindkraften ska etableras på bästa sätt och hur värdena i satsningen ska komma Åland till godo – de miljömässiga, ekonomiska, sociala, klimat- och energipolitiska värdena.

Det vi alla väntar på nu är några avgörande besked från landskapsregeringen:

1. Hur ska områdena tilldelas aktörerna? Hur ska konkurrensutsättningen ske, i vilken form och med vilka kriterier? Hur ska det avgöras vilka anbud som ger mest värde till Åland?

2. Hur ser intäktsmodellen ut? Att det handlar om arrenden och skatteinkomster är känt, men hur ska intäktsmodellen se ut i praktiken? HI har framfört idén om en bolagisering av rättigheterna till havsområdena så att en del av överskottet betalas ut till alla ålänningar som en årlig ”vindkraftspeng” eller dividend.

3. Vilka blir de miljömässiga kraven? En miljökonsekvensbedömning (MKB) ska enbart beskriva påverkan på olika miljöaspekter, inte ge klartecken för verksamheten. En av de viktigaste faktorerna är var vindkraftverken placeras. Man måste undvika platser med känslig undervattensnatur och viktiga fågelstråk, och man måste vidta effektiva försiktighetsåtgärder vid själva byggandet. Om detta finns det god kunskap och teknik. HI menar att de miljömässiga kravnivåerna i alla skeden ska vara mycket ambitiösa, och att projektet i sin helhet måste klara hållbarhetskrav.

I väntan på att regeringen ska komma med förslag på dessa viktiga tröskelfrågor har Hållbart initiativ arbetat metodiskt på olika politiska arenor för att stärka möjligheterna för en ansvarsfull etablering av åländsk havsbaserad vindkraft:

– Vi har väckt initiativ i Nordiska rådet om att Norden ska vara en ledande kraft för havsbaserad vindkraft inom ekosystemets ramar, vilket Mittengruppen ställt sig bakom. I förslaget ingår att länderna i Norden ska dela kunskap med varandra och samverka mellan myndigheter i tillståndsprocesser, inte minst i miljöfrågor.

– Vi har aktivt spridit information om den åländska potentialen för havsbaserad vindkraft till högt uppsatta europeiska politiker via vårt medlemskap i Europeiska gröna partiet.

– Vi har ökat medvetenheten i Finland om den åländska potentialen för havsbaserad vindkraft, bland annat genom att få in skrivningar i de finländska grönas energivision. Det dokumentet kommer att ingå i grundmaterialet för eventuella regeringsförhandlingar som De gröna ingår i efter riksdagsvalet den 2 april.

– I lagtinget har vi aktivt tryckt på, och fått stöd för, att den åländska utbildningssektorn ska göra sig redo för det stora behovet av kunnig och certifierad personal som redan idag finns, och som kommer att öka med tiden.

Politiskt arbete på riktigt. Som gör skillnad.

Åland har inte råd att vila på lagrarna och fortsätta sätta sin tillit till klirrande taxfree-påsar. Vi har ett ansvar att skapa nya ekonomiska ben för Åland att stå på, nya hållbara verksamheter och nya gröna jobb. I en tid av desinformation på sociala medier, och en gryende nej-sägarmentalitet från både höger- och vänsterkonservativt håll ska ålänningarna veta att Hållbart initiativ håller linjen om vindkraften.

HÅLLBART INITIATIV

ALFONS RÖBLOM

TALESPERSON

ERICA SCOTT

TALESPERSON

SIMON HOLMSTRÖM

GRUPPLEDARE

PIA WIDÉN

RIKSDAGSKANDIDAT