DELA

Het debatt på golfmöte

Golfmötet på Sportkila en gång till
Centern hade den 3 mars 2010 inbjudit till ett öppet möte på Sportkila för att diskutera planerna på golfbana på Stornäset. I egenskap av förste viceordförande i centern var jag vidtalad att leda mötet. Efter inledande presentationer av Torbjörn Eliasson och Jan-Erik Mattsson följde en allmän diskussion. Vid diskussionen följde jag principen om att var och en fick taltur vartefter man begärde ordet och sedan gav jag möjligheter till repliker i det fall man ville ha svar på någon fråga.

Diskussionen hettade tidvis till och en del hårda ord yttrades och i några fall var jag tvungen att avbryta talare som inte hade begärt ordet. Vad gäller dessa omständigheter så gällde de både de som talade för golf och de som talade mot.
Lennart Karlsson får ursäkta men jag tror att de flesta som var på mötet inte känner igen sig i den bild som han gör sig till talesman för i sin insändare. Vid mötet deltog ca 30 personer och en stor del av dem är inte medlemmar i centern.

Utgående från den diskussion som utspelade sig på mötet och även rent allmänt upplever jag Kari Niskanens insändare om de tio nya budord som djupt kränkande och gör att man verkligen kan undra vad det egentliga syftet är.
Henry Lindström
Centern