DELA

Henry Lindström överreagerar

Vikarierande VD för Ålands Producentförbund Henry Lindström överreagerar via sin insändare till anförandet vilket undertecknad hade i stadsfullmäktige 17.12.2013. I stället att föra fram fakta i ärendet skyller han mig på generalangrepp på jordbruket. Det gällde egentligen en enskild fråga, spridning av gödsel på åkrar.
Vidare är hans insändare ett rent personangrepp i stället för saklig debatt, precis likadant som det skedde med näringsminister Fredrik Karlström och jordbruksstöden. Här finns även dolda hot: ” …  fått samtal från medlemmar som känt sig illa berörda av påhoppen i Lehtinens anförande.”

Jag refererade till två reportage som tidningen Nya Åland har nyligen publicerat. Det första 15.11. beskrev hur åländska åkrar gödslas fram till 15 november, när tiden officiellt går ut 15 oktober. Möjlighet till dispens i det åländska nitratdirektivet utnyttjas på felaktigt sätt.
Det andra reportaget 25.11. handlade om hur Vattenskyddsplanen 1989 för råvattentäkterna för Ålands Vatten AB negligeras. I bägge avslöjanden skrevs grundligt om missbruken och de fick uppföljning i flera tidningar därefter. Tidningarna lyfter upp viktiga fenomen i samhället på sitt sätt och de brukar resultera i kommentarer och debatter samt leda till klargöranden och många gånger i förbättringar.
Miljöminister Carina Aaltonen har reagerat kraftigt i avslöjanden och lovat vidta omedelbara åtgärder för att få slut med missbruken. Observera att hon inte är min partisyster i stadsfullmäktige! I de aktuella fallen fick vi dock ingen reaktion alls från Producentförbundet. Varför, har man inte rent mjöl i påsen Henry Lindström? Är det enklare och mera populistiskt att attackera en person i stället för en saklig debatt?

Övergödningen, där gödslingen på åkrarna idag är fortfarande en betydande faktor, drabbar Östersjön samt även mera alarmerande och akut våra dricksvattentäkter. I fall vattentäkterna förstörs blir det oerhörd kostsamma procedurer och det drabbar oss alla, både konsumenter som producenter.
Nya Åland rapporterade under den gångna hösten också om giftalgerna i vattentäkten Borgsjön i Sund. Giftalgerna växer massivt på grund av övergödningen. I en intervju oroades mjölkbönderna Per-Ole och Yvonne Mattson i Hulta över algvattnet i Borgsjön som kossorna var tvungna att dricka: ”Vi är på helspänn hela tiden.” Det är i alla fall bra att Henry Lindström tar upp frågan med gödslingen på åkrarna, så viktigt som det i verkligheten är. Jag välkomnar absolut en saklig debatt.
Det är också glädjande att Producentförbundet nu är av Landskapsregeringen kallad till möte angående borttagandet av undantaget i nitratdirektivet.

Egentligen handlade debatten i stadsfullmäktige om stadens miljömål 2013-2017. Mariehamn stad är en betydande upphandlare och vi upplever att staden kan påverka hoten på miljöförstöring och klimatförändring med att målmedvetet välja tjänster och produkter där nämnda hoten reduceras. Därför kom debatten i stadsfullmäktige delvis handla om uppköp av livsmedel till bland annat skolbespisningen.
Det jämfördes då skillnader mellan den konventionella och den ekologiska livsmedelsproduktionen. Jag hävdade, det som är fakta idag, att det ekologiska jordbruket har mera detaljerade bestämmelser för at skötas på miljövänligt vis och dessutom stenhårda kontroller, jämfört med det konventionella jordbruket. Det ekologiska livsmedelsproduktion har certifieringar och märkningar, till exempel KRAV, som styrker den rätta upphandlingen.
Jag har samarbetat med de åländska bönderna i nästan fyrtio år, men har haft miljöengagemanget även längre. Jag har ingen ambition att gå på ett generalangrepp mot det åländska jordbruket och de åländska jordbrukarna, men i stället föra en saklig debatt. Jag är övertygad att livsmedelsproduktionen kan skötas med sunda metoder i gagn för miljö- och klimatskyddet.
Jag ber om ursäkt ifall det visar sig att Nya Ålands rapportering har varit genomgående falskt och det kan bevisas att jag har haft helt fel i sak.
Rauli Lehtinen
stadsfullmäktigeledamot