DELA

Henreformen måste få mera tid

Medias rapportering om ordet ”hen” har gett bilden av att bl.a. undertecknad skulle motsätta sig reformen. Tvärtom anser jag att ordet ”hen” bra kan börja användas i våra lagar som ett alternativ till ”hon eller han”.

Lagskrivandet underlättas avsevärt av det könsneutrala begreppet samtidigt som lagstiftarna signalerar respekt även för den som inte vill kategorisera sig som man eller kvinna.

Lag- och kulturutskottet gick först enhälligt in för att ”hen” ska börja användas istället för det omständliga ”han eller hon” i samband med den nya körkortslagen. Till vår samfällda förvåning upptäckte vi att reformen på sina håll väcker ytterst starka känslor. Risken är till och med uppenbar för att en majoritet i lagtinget röstar ner henreformen.

En minoritet i utskottet föreslog därför att vi i nuläget skulle nöja oss med att i en s.k. kläm uppmana landskapsregeringen att införa ordet hen i kommande lagstiftning. Motiven för att utskottet skulle tänka om är flera. Lagberedningen får bl.a. tid att bekanta sig med erfarenheterna från i första hand Sverige i takt med att ”hen” börjar användas i myndighetstexter.

Det finns dessutom ett behov av ett gemensamt språkbruk, inte minst ifråga om objekts- och genitivformerna för ordet ”hen”. Det vore ju ytterst olyckligt om de fyra svenskspråkiga lagstiftningsområden – Sverige, Åland, Finland och EU – skulle ha ett avvikande språkbruk.

Men framför allt ville vi inom minoriteten att utskottet skulle undvika att ordet ”hen” röstas ner och att reformen därmed sätts i malpåse på obestämd tid. Personligen tror jag att henreformen införs inom kort fullt ut.

Harry Jansson (C)

Medlem av lag- och kulturutskottet