DELA

Henlandia firar

Spektakulära fyrverkerier avlöste varandra i landet. Champagneflaskor korkades och festtal hölls överallt. Det var jubelår i Henlandia år 20XX.
För första gången i världshistorien var den absoluta jämställdheten ett faktum. Ingen kallades längre för ´hon´ eller ´han´. Alla var endast ´hen´. Andelen samkönade äktenskap var nu exakt 50% av alla parförhållanden.
Det var bara ett stort socialt problem, som hade gett sig till känna mer och mer under de gångna åren: det föddes allt för lite barn i Henlandia. Befolkningspyramidens understa skikt var inte ett stabilt fundament för övre lagren utan tvärtom. Vem skulle bekosta alla pensioner när de arbetsföra åldersgrupperna var så små och krympte hela tiden? Välfärden var hotad. Detta hade politikerna inte tänkt på på 2010-talet.

Det går att hälla i en matsked med bläck i ett badkar fullt med vatten och ändå tycka att det går bra att bada i vattnet. Men fyller man badkaret till hälften med bläck är det ingen som vill bada i vattnet. Samhället klarar av att hantera en rattfyllerist per vecka, men om de bler 100 per vecka, blir det ett socialt problem. Samkönade parförhållanden står fortfarande för en så liten del i helheten att de inte tycks ha någon betydelse för nativiteten, men blir de fler så uppstår det problem.

I dagens samhälleliga diskussion om samkönade parens rätt att bli vigda bortser man från denna dimension att ett parförhållande inte bara är en privatsak utan utgör också en grundbetingelse för samhällets fortlevnad. Därför finns det en väsensskillnad mellan heterosexuella och homosexuella förhållanden som inte kan överbryggas. Ett heterosexuellt äktenskap är alltid någonting annat än ett samkönat ´äktenskap´ på grund av denna dimension att kunna bidra till fler skattebetalare. Om samhället går in för att genom lagstiftningsåtgärder gynna sådana lösningar som skadar samhällets grundvalar, liknar det en man som sitter på den gren han sågar av.

Bibeln åberopas inte så starkt för samhälleliga avgöranden nuförtiden. Men också där står det att läsa att ”Du får inte ligga med en man som man ligger med en kvinna, det är något avskyvärt.”
Kanske Gud inte räknar bara med människans privata rättigheter här utan har också i sin åtanke hela samhällets välfärd?
Jouni Sinisalo