DELA

Hendersson lyfter viktiga synpunkter

Heidi Hendersson lyfter fram viktiga synpunkter på ledarplats i Nya Åland på tisdagen som vi hoppas att politikerna på Åland tar till sig.

Från Ålands Radio och TV:s sida önskar vi klargöra att vår oro för nivån på det nya ekonomiska systemet inte bottnar i en effekt av coronapandemin. Denna situation hade uppstått även utan en pågående pandemi. Orsaken till detta är som Hendersson lyfter fram det faktum att tv-avgiften inte justerats på över 10 års tid.

Medieavgiften som införs vid årsskiftet fortsätter på en liknande nivå för ett tvåpersoners hushåll. Intäkterna från företag blir mindre, och från privatpersoner något högre när fler är med och betalar. Tyvärr blir totala effekten av införandet av medieavgiften enligt dagens nivå minskade intäkter som helhet.

Att Ålands Radio och TV påverkas av det allmänna konjunkturläget till en viss grad har vi inga större invändningar mot, och för prognoserna på medieavgiften så kan en intäktsminskning på cirka 100 000 euro relateras till coronapandemin. Dock är inkomstskillnaderna cirka 300 000 euro mellan prognosen för 2021 och resultatet för 2019, alltså ytterligare 200 000 euro som en direkt konsekvens av systembytet.

Då medieavgiften även går till att finansiera sin egen uppbörd går en del av intäkterna till skatteförvaltningen, en annan del till licensersättningar för svenska kanaler såsom SVT, SR, UR och TV4. Denna del har ökat betydligt på senare år. Detta får till följd att ÅRTV får en allt mindre del av intäkterna och möjligheten att producera åländskt public serviceinnehåll samt upprätthålla en beredskap för samhällsstörningar minskar.

Vid en omvärldsbevakning kan man se att Sverige har en årlig medieavgift på 1347 kronor vid inkomst över 134 724 kronor och Finland en årlig medieavgift på maximalt 163 euro eller 2,5 procent på inkomst överstigande 14 000 euro.

Åland ligger alltså på en betydligt lägre nivå, även om man för de 110 euro per person som betalas på Åland faktiskt är med och betalar för innehåll från Sverige, Finland och Åland. Vi anser att det finns utrymme att justera denna avgift något för att kunna fortsätta erbjuda svenska och finska kanaler till ålänningarna, i kombination med lokalt innehåll som speglar det åländska samhället.

Gällande utvecklingen av Ålands Radio och TV så är vi från bolaget ödmjuka och vill utvecklas tillsammans med ålänningarna. Därför har vi redan under våren 2020 utformat en medieundersökning tillsammans med ÅSUB som många ålänningar fått svara på under hösten. Resultaten kommer publiceras i slutet på året och är en viktig del i bolagets fortsatta utvecklingsarbete.

ÅLANDS RADIO OCH TV AB

EMIL ERIKSSON

VD

CAMILLA KARLSSON-HENDERSON

REDAKTIONSCHEF OCH ANSVARIG UTGIVARE