DELA

Hemspråk ger bättre svenska

Det finns en aspekt på den s.k. hemspråksundervisningen som så vitt jag har läst bara berörts av Sirpa Eriksson (lib). Och det är modersmålsundervisningens betydelse för en effektiv inlärning av svenska.

Jag var till Botkyrka på kurs en gång, och därifrån minns jag särskilt hur Pirjo Lahdenperä, från Stockholms Lärarhögskola, beskrev nyttan av hemspråksundervisning enligt aktuell forskning. Hon sa att om man lär sig sitt modersmål väl bildas det ”spår” eller ”mönster” i hjärnan som hjälper en att sedan lära sig andra språk.
Alltså kan en satsning på hemspråksundervisning vara en genväg till bättre kunskaper i svenska.

Irene Uhlin (s)