DELA

Hemspråk bra för barnen

Mariehamns socialdemokrater går till val med ett förslag i vårt kommunala valmanifest att ”särskild undervisning för barn med flera modersmål införs på försök och utvecklas i takt med behoven”. Med hemspråksundervisning menas inte att alla lektioner skulle gå på barnets modersmål utan att de skulle få undervisning några timmar i veckan i sitt modersmål i fall där det finns elevunderlag för det och lärare med kompetensen. Hemspråksundervisning är inte bara en bra satsning för barnen utan också för samhället som kan dra nytta av dessa individer som till fullo behärskar flera språk.

Petri Carlsson (fs) klagar i måndagens Nya Åland på att hans skattepengar skulle användas till en sådan hemspråksundervisning. Han kommer med två motstridande argument emot hemspråksundervisning: att det kommer att vara kostsamt och att det kommer att uppstår orättvisor för det är orimligt att ha lärare i samtliga språk.

Först vill jag poängtera att det inte är bara Petri Carlsson som betalar skatt, det gör också föräldrar till barn med andra modersmål än svenska. Jag undrar hur Petri Carlsson ser på orättvisan att barn som har pratat finska, engelska, tyska och så vidare hemma endast ska få möjligheten att lära sig dessa språk i skola på samma lektioner som barn som inte kan dessa språk överhuvudtaget.
Det är ett gammalt knep att argumentera emot en utveckling som skulle leda till en förbättring för många med hänvisning till att inte allas situation skulle förbättras.

Jag vill
att så många barn som möjligt ska ha möjligheten att ha hemspråksundervisning men ändå är jag realist och inser att samhällets resurser inte är oändliga och att det måste finnas lärare med kompetensen och att kommunen måste bestämma om hur stort elevunderlag behövs för att möjliggöra hemspråksundervisning.
Andrew Hagmark-Cooper (s)
Kandidat till Stadsfullmäktige