DELA

Hem med ett leende

I fredagens Nya Åland fanns en kort notis gällande stadsstyrelsens ekonomiska uppföljning. Det finns skäl att förtydliga och komplettera informationen. Det första halvåret 2015 har Åland haft ett flyttningsöverskott (dock kraftigt minskad) och ett negativt födelsenetto. I Mariehamn har det varit underskott i både nativitet och flyttning som visar sig i att vi nu har 33 invånare färre än vid årsskiftet. Det här är något som oroar mig lite och självklart önskar jag att den siffran vore mycket positivare. Orsakerna till befolkningsminskningen är sannolikt flera. Stadsstyrelsen har bett stadens ledning analysera frågan och återkomma.

Glädjande i den ekonomiska uppföljningen var att staden har fått in drygt 1,5 miljoner euro mer i skatteintäkter för årets sju första månader än vad som var budgeterat för perioden. Den positiva avvikelsen gällde i samtliga skatteslag, dock mest i samfundsskatteintäkter. Detta samtidigt som vi fick positiva nyheter om att kostnaderna för det första halvåret har underskridits. Sammantaget ger detta ett preliminärt halvårsresultat om drygt 3,5 miljoner mot budgeterat ca: 1,5 miljon. Alltså ser det ut som att vi har överträffat budgeten med drygt två miljoner euro det första halvåret. Så med denna vetskap och med förra årets relativt positiva bokslut gick åtminstone jag hem med ett leende på läpparna denna gång!

Petri Carlsson (M)

Stadsstyrelsens ordförande