DELA

Helt rätt, medicinsk akupunktur är inte alternativmedicin

Johnny Nordman och Birgitta Lundin har rätt på en punkt; medicinsk akupunktur kan inte likställas med homeopati, zonterapi och irisdiagnostik. Den distinktionen tackar jag som alternativmedicinare varmt för.
Medicinsk akupunktur är en skolmedicinsk behandlingsmetod som väl försvarar sin plats som alternativ till Burana, Panadol och andra droger. Men det är ingen alternativmedicinsk behandling och det är viktigt att klargöra.
Många som prövat medicinsk akupunktur konstaterar att akupunktur/ alternativmedicin inte hjälpt dem. De är totalt omedvetna om att denna akupunktur endast har nålarna gemensamt med TCM och inte fyller några kriterier för att kallas alternativmedicin. TCM-akupunktur är en helt annan sak. Det är en individanpassad, orsaksinriktad behandling som utförs av välutbildade (diplomerade) terapeuter.

Enligt Johnny Nordman saknar TCM:s diagnosmetoder och energibalanserande behandling vetenskaplig grund, i motsats till den medicinska akupunkturen som har bevisbar effekt. Eftersom man kan mäta frisättning av endorfiner och transmittorsubstanser vid akupunkturbehandling har akupunkturen (som smärtlindringsmetod;min anm.) vetenskapligt påvisbar effekt, anser Nordman.
Det här är ett talande exempel på den medicinska vetenskapens logik (eller snarare brist på logik). Innan vi kunde mäta endorfiner saknade således nämnda behandling vetenskapligt påvisbar effekt och tillhörde därmed de s.k. pseudovetenskaperna. Följaktligen kan vi konstatera att indelningen i vetenskap och pseudovetenskap säger mer om den medicinska vetenskapens aktuella kunskapsnivå än om behandlingsmetoderna.

Varför finns inom skolmedicinen ett sådant motstånd mot resultatinriktad forskning? En jämförelsegrupp istället för en kontrollgrupp skulle ge ett mer verklighetsförankrat resultat, till nytta för patienterna.
Skicka en grupp till en legitimerad läkare och den andra gruppen till en diplomerad alternativmedicinare för behandling och jämför resultaten. Vi får inte veta hur stor del av resultaten som är placebo-effekt och inte exakt vilken del i behandlingen som haft vilken effekt eller ens vilken effekt som åstadkommit resultatet, men vi får en indikation på vilka resultat vi kan förvänta oss i verkliga behandlingssituationer.

Carina Fant
biopat