DELA

Helt fel, Sjölund

Folke Sjölund svarar att jag inte läst eller förstår beslutet, helt fel Sjölund. Hade ni tagit stadsdirektörens utmärkta förslag hade det gått fortare med den aktuella tomten. Nu skall den utredas igen” ger uppdrag åt stadsplanenämnden att utan dröjsmål och med sikte på en ändring av generalplanens bestämmelser utvärdera följderna från sex våningar uppåt ” så står det i det förslag Liberalerna lade i stadsstyrelsen. I nämnden fans det ett förslag 15.3 2011 om att tillåta 8 våningar, det stöddes inte av Liberalerna eller Socialdemokraterna.
Det är ju bra nu om Liberalerna har svängt, Folke skriver att Liberalerna är för ett starkt centrum, bra så, men är man också för ett högt centrum?
Peter Enberg (M)