DELA

Helt fel om Miranda

Svar till Pia Aarnio (Lib)
Pia Aarnio (Lib) skriver i en insändare i Nya Åland att orsaken till att hon röstade emot mitt förslag att ha kvar nattpersonalen på Miranda var för att liberalerna ”hade fått en tydlig och klar information om att det handlar om en planerad och trygg återgång till de ursprungliga riktlinjerna för Miranda.”
Vidare hävdar Aarnio att det inte funnits nattpersonal från början och att det nu av olika orsaker funnits ”en tid” men att läget nu förändrats.
Dessa påståenden är ytterst felaktiga.

De ursprungliga riktlinjerna som togs för Miranda på stadsfullmäktiges möte per den 25.01.2000, var att Miranda gruppboende definieras som ett serviceboende enligt handikappservicelagen. Och ända sedan Miranda öppnade den 01.04.2000 har de haft nattpersonal och de boende har flyttat dit i tron att så kommer det att förbli så länge de är i behov av det. Och för att ytterligare förtydliga; De boendes behov har inte förändrats.
Det bör också tilläggas att tidigare boende på Miranda som blivit så rehabiliterade att de klarar sig utan nattpersonal, idag bor i eget boende och att det i dags dato finns fem mariehamnare i behov av dygnet runt stöd, som står i kö till Miranda.

Det skulle verkligen vara intressant att veta var liberalerna fått sin ”tydliga och klara information” ifrån.
Aarnio skriver också att hon röstade mot Fixar-Malte för att Röda Korset har den servicen i sin verksamhetsplan. Röda Korset har efter påtryckningar motvilligt skrivit in detta i verksamhetsplanen, men det är i praktiken mycket komplicerat för dem att genomföra det då det är svårt att hitta frivilliga som utför servicen.
Slutligen röstade Aarnio emot förslaget om ett avgiftsfritt bad i veckan på Mariebad för pensionärer med motiveringen att förslaget var alldeles för löst.
Det är inte fullmäktiges sak att detaljplanera förslag utan att ta principbeslut. Men Aarnio är välkommen att komma med ett klarare förslag om hon anser att förslaget rent principiellt är intressant.
Eva Ringwall (soc)
Ledamot i stadsfullmäktige