DELA

Helt fel, Jörgen Strand

Jörgen Strand påstår att det förekommer en inkomstöverföring från dem som satsar på ägobostäder till dem som har hyres- eller bostadsrättsbostad. Det Strand säger är att det inte finns något ekonomiskt stöd tillägobostäder.
Strands påstående är helt fel.
Det är inte alls som Strand säger, det satsas stora samhällsmedel för att stöda ägobostäderna. Praktiskt taget alla som anskaffar ägobostad finansierar det med lån. I beskattningen får man sedan dra av räntekostnaderna. Det betyder en subventionering från samhällets sida om ca 40-60% beroende på den skattskyldiges marginalskatt.

Landskapet har två sätt att stöda hyresbostadsproduktionen, det ena är enhetslån som landskapet ger ut, det andra är räntestöd. Här varierar effekten av stödet beroende på ränteläget. Ett konkret exempel: Ålands Bostadsrättsförening har räntestöd för sina hus på Västra Klinten. Räntestödet är 50%, dock så att ÅBOS:s självrisk är minst 2,5%. Det betyder, att när räntan var låg (ca 2% bankens marginal) så var landskapets stöd i storleksordningen 20-25% av räntekostnaden och inte 50%.
Rent ekonomiskt betyder detta att samhället subventionerar såväl ägobostäder som hyresbostäder på ett ur ekonomisk synvinkel ganska likvärdigt sätt.

Bostadspolitiken på Åland och särskilt i Mariehamn måste gå ut på att stadigt producera nya hyres- och bostadsrättsbostäder i tillräckligt stor mängd. Detta för att klara av inflyttningen av nya ålänningar, som behövs för att trygga arbetskraften för ett näringsliv i stark expansion.
Näringslivet ropar efter arbetskraft och det är en politisk uppgift att se till att det finns tillräckligt med bra bostäder till ett överkomligt pris (hyra).

Jag och liberalerna vill föra en bostadspolitik som främjar näringslivets behov, och som är anpassad till medborgarnas behov.
Folke Sjölund (lib)