DELA

Hellre tunnel än snabbrutt

Nu förstår jag inte Jan Grönstrands roll i den så kallade ”Snabbrutten”.

Antingen är Grönstrand med i gruppen av upphovsmän till förslaget, eller så har samma grupp konsulterat Grönstrand. Vilket är det? Konsult eller upphovsman? I vilket fall som helst gäller alltså att Grönstrand talar i egen sak, vilket kan vara klädsamt att påpeka i de fall man själv utpekar att andra gör detta. Men, nog om ”Snabbrutten”, den har fått den uppmärksamhet den förtjänar, och lite mera om sakfrågan:

För att uppnå den elekrifiering som Grönstrand vurmar för så är det absolut nödvändigt att korta ner de körsträckor som tonnaget skall avverka. Detta gäller oberoende av om det är frågan om bilfärjor eller passagerartransporter. Den ladd- och batteriteknik som existerar idag är inte lämpad för annat än kortare färjsträckor, främst beroende på laddtider och batterikostnader. Kör dessa båtar till Hastersboda och sätt passagerarna på bussen, så kommer miljön att tacka dig.

Att Föglötunneln skulle vara en del av de transeuropeiska motorvägsnätet är säkert en passande dröm för envar tunnelmotståndare, men det gör dessvärre inte påståendet mer korrekt. För FS Links del, så skulle det däremot vara finansiellt positivt om EU ville göra den klassificering som Grönstrand påstår: bidragsnivåerna för gränsöverskridande förbindelser, framförallt vid ”flaskhalsar” är väl tilltagna, och skulle komma tunnelkalkylen till gagn. Tyvärr kan vi nog glömma den klassificeringen, och därmed de många miljoner som skulle finnas att hämta i Bryssel.

Säg att du , Jan Grönstrand, köper en lägenhet. Du köper tjänsten uppvärmning, städning, etc av bostadsaktiebolaget, samt tjänsten finansiering av din bank. Lånet är på 30 år så efter dessa år har du betalat av din lägenhet. Vad återstår? Vad finns i din ”balansräkning”?

Är lägenheten ”slut” eller kan man utgå från att den hållits i gott bruksskick? Kan du säga att allt du amorterat till banken är en ”kostnad”? Svar: Nej det kan du inte. Om man accepterar skillnaden mellan en balansräkning och en resultaträkning, så förstår man varför avskrivningstiden är relevant.

När landskapsregeringen köpt tjänsten ”tunneldrift inklusive finansiering och underhåll” i 30 år så är tunneln fullt betald, och emottagen av landskapsregeringen i ett på förhand överenskommet skick. Nu återstår många år av förmånlig tunneldrift för en skuldfri landskapsregering.

Om Grönstrand vore lite mer insatt i vårt projekt så hade han kunnat presentera mer korrekta och relevanta siffror, men nu argumenteras för fullt med misstolkade belopp och egna antaganden. Inte så stor chans att det blir rätt då, eller hur? Jag kan förstå att man kallar det ”enkel matematik” när man får hitta på siffrorna själv.

Tyvärr cemetenteras den felaktiga uppfattningen att sjötransporter är mer miljövänliga, som om det skulle vara en gyllene regel. Det kan måhända vara sant när det gäller stora bulktransporter eller containers, men passagerare transporteras med fördel på väg. I en jämförelse mellan jämbördiga alternativ så blir detta ganska uppenbart. Om Grönstrand vill jämföra sjöbunden pendeltrafik, så vore det rättvisa nog att jämföra en eldriven passagerarbåt med en elbuss. Vilkendera av dessa anser du, Jan Grönstrand, att drar mer energi?

Beträffande tillgängligheten för tunneln, så tycker jag att vi låter skärgårdsborna själva säga vilket reseseätt de anser ger bäst tillgänglighet. För detta behöver vi inte gå längre än till respektive kommuns beslutande organ, som givit Tunnelkortrutten sitt uttryckliga stöd. Men de vet kanske inte sitt eget bästa?

Det fina med de stora tidsbesparingar en tunnel ger resenärerna är, att det världen över finns en betalningsvilja för att slippa slösa bort sin tid. Det behöver inte röra sig om stora belopp, men det gör ändå att tunnelkalkylen kan räkna till sig de extra intäkter tunneln ger. Vi har inte tillskrivit oss några av de intäkter som redan tas ut för skärgårdstrafiken. Det är skillnad det.

När vi presenterar vår MKB nästa år, så hoppas vi även kunna redogöra mer i detalj om den hel-elektrifierade entreprenadmaskinpark vi föreslår nyttjas för tunnelprojektet. Detta gäller även nyttjandet av annan ny miljöteknik som planeras för att skapa en tunnel som smälter in som en naturlig del av landskapet.

HASSE HOLMSTRÖM
FS LINKS AB