DELA

Hellre sänkt skatt

Sara Kemetter (S) berättar inte hela sanningen och gör felaktiga jämförelser i sin iver att propagera för höjd kommunalskatt i Mariehamn. Hon ”glömmer” eller kanske inte känner till att i kommunalskatten i Finland ingår bl. a. kostnader för gymnasieskolan och hälsovård. På Åland bekostas dessa av landskapet. Så om kommunerna i Finland inte behövde bekosta gymnasieskola och hälsovård så skulle de ha en betydligt lägre kommunalskatt. Genom att avgiftsbelägga icke lagstadgade verksamheter inom Mariehamn, exempelvis stadsbussen, så kan vi nog undvika nedskärningar inom den sociala sektorn. Jag jobbar hellre mot målet att sänka kommunalskatten i Mariehamn.
”Finns det en vilja så finns det en väg”.
Tom Forsbom,
Ålands Framtid