DELA

Hellre ödmjukhet än övermod

Blandade besked vad gäller uppmaningen att använda ansiktsmask. En prioritering av julhandeln framom människors hälsa. En orimlig attack på Finlands regering i en fråga där man själv tövlat till det.

Bland annat detta har lantrådet Veronica Thörnroos levererat under de senaste veckorna, då omikronsmittan med full kraft drabbat även Åland.

Det är många märkliga förklaringar vi ålänningar blivit serverade varför landskapsregeringen inte kunde agera mera proaktivt angående öppethållningen på krogarna på juldagen. ”Det skulle bryta mot grundlagen”, förklarar lantrådet Veronica Thörnroos. ”Det fanns inga skäl att vidta proaktiva åtgärder” och ”vi kunde inte ha agerat på något annat sätt”.

Samtidigt säger man att alla insåg att omikronsmittan var i antågande. Det som hårt kritiserade omsorgsminister Krista Kiuru talade om som en kommande ”störtflod” har nu besannats också på Åland.

Handlar inte alla restriktioner om att vara just proaktiv? Om man redan före jul antog att inresandet under julen skulle medföra omikron och att det lätt sprids i stora folksamlingar så fanns väl skäl till att vidta åtgärder?

Om man inte kan få till ett lagstöd för att tvinga krogarna att stänga, kan man inte då gå ut med en uppmaning till restaurangerna om att inte hålla öppet på grund av att man befarar ett eskalerande smittläge? Kan man inte göra en överenskommelse?

Det hade till och med varit mer ekonomiskt fördelaktigt för skattebetalarna att kompensera krogarna för det ekonomiska bortfallet än det ekonomiska bortfall samhället nu kan stå inför med mängder av människor sjuka och i karantän.

Vad jag vet finns det varken i grundlagen eller någon annanstans förbud mot att överenskomma med näringsidkarna om en lösning.

Landskapsregeringen har helt enkelt prioriterat handelns, restaurangernas och näringslivets intressen framom vårdens. Lite självkritik och ödmjukhet skulle vara klädsamt också för lantrådet. Dessutom är det min uppfattning att tydliga regler om exempelvis munskydd bättre gynnar handeln eftersom människor då känner sig tryggare.

Att medge att man kanske gjort en felbedömning kan också förstärka förtroendet för landskapets coronahantering, som fram tills i höst ändå fungerat väl. Det är fortsatt viktigt med en stabil hantering av covidsituationen, särskilt inför en fortsatt smittspridning och skolornas öppnande nästa vecka.

CAMILLA GUNELL (S)