DELA

Hellre förtur på färjan

Men hallå politiker!
Har följt med tunneldebatten med stigande fasa. Kommer vi bofasta på Föglö alls att få säga vår åsikt eller ska vi bara omyndighetsförklaras och köras över?
Jag vill inte att Föglö blir en faståländsk kommun.

Jag vill inte betala för våra vägar. Inte mera än resten av ålänningarna gör i alla fall. Varför ska vi särbehandlas? Alla broar, vägar, rondeller med mera kostar att bygga och underhålla. Men någonstans på vägen har ni politiker valt att börja särbehandla oss genom att införa avgifter på endast våra vägar, det vill säga färjorna. Orättvist!
Det drabbar ju inte bara oss direkt utan även alla företagare som försöker få kunderna att fortsättningsvis komma ut till oss fastän det är både dyrt och tidsödande. Hur mycket är det meningen att vi ska betala för att ta oss till Mariehamn i framtiden? Varför infördes ingen broavgift för eckeröborna i tiden?

Jag vill inte att Föglö blir en genomfartskommun.
Jag vill inte att Degerby hamnar på sidan. Med en tunnel kommer bilismen att öka. Butiken att dö ut?
Jag vill fortsättningsvis kunna skicka mina barn på färjan, på gångavstånd från skolan, tryggt och säkert.
Jag har själv valt att bosätta mig här, i skärgården men ändå nära till allting. På sommaren när färjorna är överfulla far jag ingenstans. Jag hålls här. Naturligtvis vill jag att kommunen utvecklas och att förbindelserna blir smidigare. Förtur på färjan för oss bofasta vore inte fel. Eller en större flakfärja.
Orolig föglöbo