DELA

Hellre fakta än fiktion

Lagtingsman Runar Karlsson (C) levererar i sin senaste insändare om de åländska kommunernas framtid och sammangående ett svårslaget rekord i svepande generaliseringar, förringanden och rena felaktigheter.

Han hävdar att bara en handfull landskapspolitiker driver ett sammangående, i strid med kända fakta, att inga kommunpolitiker ännu föreslagit sammangående, att vi som jobbar för färre kommuner på Åland är föraktfulla i våra uttalanden om kommuner och kommunpolitiker.

Inget kunde vara mera fel.

Landskapsregeringen består idag av tre partier. Denna majoritet är överens om att en översyn behöver göras av antalet kommuner på Åland. Inte för att makten ska centraliseras till Mariehamn, utan för att vi ser med oro på utmaningarna för de små kommunerna att i framtiden klara sin service.

De flesta kommuner klarar idag sin lagstadgade service, men det finns kommuner som får kämpa. Servicen är inte likvärdig över hela Åland. De många gränserna och samarbetsorganen gör det snårigt och oförutsägbart att jobba med utvecklingen av helheten Åland.

Bästa Runar Karlsson. Vi är helt överens om att alla delar av Åland ska leva, om att vi ska ha en decentraliserad service och om att Ålands unika småskalighet är något att värna om. Vi är oense om hur den byråkratiska strukturen för beslutsfattandet ska se ut. Kan vi diskutera vidare med respekt för varandras goda vilja så vore mycket vunnet.

Vad gäller fakta hänvisar jag till det breda material ÅSUB tagit fram, samt till rapporten om ett kommunalt samarbete på norra Åland.

Nina Fellman (S)

Kansli- och kommunminister