DELA

Hellre en regering på tå än en som sitter och väntar

I måndagens tidningar står att läsa att riksdagsman Mats Löfström (C) tycker att det inte är skäl att jaga upp sig över konsekvenserna för Åland av den så kallade Sote-reformen, och att landskapsregeringen inte ska göra så stor sak av det.

Så tycker uppenbarligen också Åländsk Center, som i en nästan identisk insändare säger samma sak.

Att centern på Åland driver oppositionspolitik är självklart, det är ju deras jobb. Att riksdagsman Mats Löfström så tydligt sällar sig till skaran är bekymmersamt. Han ska företräda hela Åland, och självklart stå på samma sida som landskapsregeringen, inte i inre opposition.

Konsekvenserna av riksreformen blir stora för Åland, vilken finansieringsform man än väljer.

Regeringen Sipilä har hittills inte haft stora framgångar med att komma i mål med sina reformer, men det betyder ändå inte att Ålands landskapsregering kan sitta och vänta. Landskapsregeringen samarbetar med regeringen Sipilä och får därmed mera information samt möjlighet att delta i beredningsarbetet. Riksdagsledamot Löfström har valt att sitta i opposition och har därmed inte tillgång till samma information som landskapet.

Den socialdemokratiska lagtingsgruppen ser mycket hellre en landskapsregering som är på tå, och som grundligt analyserar alla konsekvenser, än en som sitter och väntar på vad som kan komma härnäst.

Den socialdemokratiska lagtingsgruppen

Sara Kemetter

Göte Winé

Carina Aaltonen

Igge Holmberg

Tony Wickström

Helena Flöjt-Josefsson