DELA

Hellre adekvat åldringsvård än tandlös lag!

En fråga som debatterats inför valet är frågan om allmän tandvård. Från socialdemokratiskt håll vill man framhålla, att avsaknaden av en Åländsk tandvårdslag är ett stort problem och att vi snarast borde införa en lag liknande Hälso- och sjukvårdslag 30.12.2010/1326. Sanningen är i stället att tandvården på Åland fungerar mycket bättre än på många ställen på fastlandet!

Lagen är således, med förlov sagt, ganska tandlös: ”Kommunen ska ordna mun- och tandvård för kommuninvånarna”. Inget sägs om hur vården skall skötas, vilka väntetider som är rimliga etc. Situationen på fastlandet är att såväl kvalitet som väntetider varierar enormt från kommun till kommun. Exempelvis Ekenäs, Pojo och Karis har alla 6 månaders väntetid för icke-brådskande fall.

Med detta inte sagt att inte vården på Åland kunde bli bättre! FPA’s taxor som förefaller ha varit oförändrade sedan 80-talet kunde med fördel justeras.
I stället för att fokusera på betydelselösa symbolfrågor och hävda att vi i allt skall kopiera rikslagstiftningen kunde Socialdemokraterna arbeta får att vi skulle bli föregångare inom vården. Ta åldringsvården som exempel: Sedan många år finns det en rekommendation från social och hälsovårdsministeriet att åldringar inte skall tvingas dela rum.
Situationen i dag är att två, ibland tre per rum är normen, vilket är helt oacceptabelt. Varför inte låta Åland vara en föregångare för en gång skull och stifta en lag som garanterar den åldring som så vill ett eget rum?
Anders Gustafsson