Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Helhetstänk för missbrukar-och psykvården

Missbrukarvården kan ej vårda människor som har psykisk ohälsa och för att få hjälp på psykakuten är drogfrihet ett krav. Det saknas ett helhetstänk för klienten.

Omfattande medicinsk forskning understöder föjande tes: Det finns en korrelation mellan diagnosen ADHD och ett substansmissbruk.

Flera studier visar att barn med ADHD har ökad risk för att utveckla ett missbruk i tonåren eller som vuxna. En tänkbar orsak till den ökade risken kan vara självmedicinering. Majoriteten av dagens forskning kring ämnet utgår från ett biomedicinskt perspektiv. Det finns även sociologiska/psykosociala orsaker till en ökad risk för missbruk att ta i beaktande.

(Källa: ADHD och substansmissbruk – E. Eriksson & A. Mihlzén)

Även människor med samsjuklighet har rätt att komma ur sitt missbruk. En utökad personalutbildning och bättre samarbete mellan instanser tror jag på.

DEXTER MÄKELÄ (S)