DELA

Hela Åland skall leva

Det är mycket för och emot kommunreform nu. Jag vill att hela Åland skall leva. Det har varit en hel del kritik mot landskapsregeringen och att man tagit in konsulter för att leda kommunstrukturutredningen. Jag tycker det varit bra att man tar konsulter utifrån som leder arbetet och har kunskap av ett sådant viktigt projekt. Det har varit intressanta tillfällen där förtroendevalda från kommunerna träffats och diskuterat kommunreformen. Kritiken mot att man utredde enkommunsalternativet kan jag inte hålla med om, tvärtom det har var intressant att diskutera det alternativet i workshopen som konsultföretaget PWC lett. Då det ändå finns många på Åland som vill se Åland som en kommun, varför inte då utreda det?

Varför är det sådant motstånd mot utredningen? Är det för att man rädd för att utredningen visar att det är nödvändigt med en reform?

Visst är det så att de flesta kommunerna går bra ekonomiskt och kommunernas samlade årsbidrag för 2104 blev hela 26,9 miljoner. Och till det så läser jag i media om hur kommunerna motsätter sig att man minskar på landskapsandelarna. Samtidigt sitter politiker på landskapsnivå med ont i magen och dåligt samvete och ser över inbesparingar inom vår hälso- och sjukvård.

Vad har detta att göra med en eventuell kommunreform ?

Jag ser att vi har mycket att vinna med en kommunreform inom den kommunala basservicen både ekonomiskt och verksamhetsmässigt. De som är emot en kommunreform raljerar att det kommer att stängas inom barnomsorg, skola och äldreomsorg. Det är en skrämselpolitik som jag tycker att är ohederlig att föra. Jag vill inte att vi skall stänga ner men jag vill se att vi nyttjar våra resurser rätt, både ekonomiskt och förvaltningsmässigt.

Vi har idag ett ojämnt skatteuttag i de åländska kommunerna som varierar mellan 16,75 och 19,75 procent och att ha en kommun som har en hög skatteprocent så innebär inte att man har en oansvarig politik, utan vad de andra intäkterna som t.ex. samfundsskatt och landskapsandelar är. I dag varierar landskapsandelarna oerhört bland de åländska kommunerna. Vi har i dag kommuner vars intäkter består av över 50 procent landskapsandelar. Är det hållbart i längden? Nej, jag tycker inte det.

Så jag vill varken stänga ner barnomsorg, skola eller äldreomsorg, tvärtom, jag vill att alla skall kunna få en lika bra service oberoende var man bor. Det får inte vara så att det är kommunens ekonomi som avgör vilken service man får.

Jag vill att våra kommuner skall bli mer ekonomiskt starka själva och inte vara så beroende av landskapsandelarna.

Då borde det frigöra mer pengar till sjukvård och utbildning som idag.

Göte Winé (S)