DELA

Hela Åland ska vara lätt att nå

Ålands Radio rapporterar om situationen på skärgårdsfärjorna. Tomma däck å ena sidan och svårigheter att få plats å andra sidan.

Skärgården lockar. I år mer än någonsin. Finländare har tagit del av Visit Ålands marknadsföring vilken gått rakt in i mångas hjärtan. Åland är intressant. ”Det känns som att komma utomlands” säger många finska turister som tidningen Åland tillfrågat.

Det är väldigt positivt! Bra jobbat Visit Åland och alla andra som gjort ett bra jobb med att marknadsföra Åland.

Skärgården är speciell och många önskar se och uppleva vår skärgård något vi skärgårdsbor tycker att är trevligt! Vi vill inget hellre än att dela med oss.

Gästhamnarna är fyllda till bredden och mer därtill. Det är ett rekordår. Restaurangernas abborrfiléer går som smör i solsken.

 

Alla har inte båtar. En del kommer med bil, husbil, motorcykel eller på en helt vanlig cykel. De försöker orientera sig fram i skärgårdstrafikens labyrinter. Det är inte lätt. Absolut inte för någon ovan.

Färjorna är fulla visar bokningssystemet men i verkligheten är det inte så. Bildäcken gapar av tomma platser.

Enligt minister Wikström jobbar regeringen på en annan modell och struktur gällande bokningen. Frågan som inställer sig är varför har det inte redan gjorts om pengar för ändamålet har funnits sedan årsskiftet.

 

Betänk vad som händer om samma ministers uttalanden i radion blir gällande, det vill säga att tvärgående trafiken tas bort.

Då ska all trafik i norra skärgården gå via Hummelvik. Det blir kaos!

Med ena handen har landskapet gett pengar för att marknadsföra Åland och sedan ska samma regering med andra handen ta pengar från en del av Åland med påföljd av att färre kommer till och från skärgården. Blir ministerns intensioner och regeringens sparbeting verklighet blir det stora problem. För oss som bor i skärgården betyder det ytterligare en logistisk omöjlighet då all trafik ska ledas till norra linjen. Tvärgående linjen har precis som namnet anger en avgörande roll, för transporter inom näringslivet, för utökade samarbeten mellan skärgårdskommunerna och för besöksnäringen.

Åland firar 100 år. Låt firandet kännetecknas av att hela Ålands varumärke stärks och att alla delar av vårt Åland blir lätt att nå.

GUN-MARI LINDHOLM

SEGLINGE