DELA

Hela Åland förlorar

Det som absolut inte borde få hända har hänt. HFD godkänner vägplanen för Västra Föglö. Nu kan Mika Nordberg slå sig för bröstet och säga ”jag vann!” Tyvärr är det hela Åland och speciellt skärgården som är förlorarna. En enorm miljonrullning står för dörren. 66 miljoner för Ålands största färja och 26,5 miljoner för att förstöra Gripö. med väg och Ålands största bro. Mika Nordberg har lyckats, det blir både en ekonomisk och en miljömässig katastrof!

Den nya färjan är en öppen flakfärja vilket innebär att i dåligt väder blir bilarna saltvattenduschade. Gratulerar alla resenärer, ni får tvätta bilen ofta! Årliga kostnaden anges till 4,5 miljoner, över två miljoner dyrare än Skarven idag. Hur var det med Kortrutten, den skulle ju spara en massa pengar. Då är ändå inte kapitalkostnaderna för väg och bro inräknade, det blir över en miljon till per år. För skärgården medför detta inga som helst förbättringar! Utrymmet för verkliga förbättringar i skärgårdstrafiken är väl nu helt bortspelade? En totalentreprenad blir väldigt mycket dyrare än om Landskapet beställer och äger färjan. Nu vill den avgående regeringen göra en ny likadan upphandling för Kumlinge – Enklinge, man gör allt för att fördyra skärgårdstrafiken!

Det förefaller som om HFD endast tittat på juridiska aspekter i fastställandet av vägplanen. Miljöfrågor har man tydligen förbigått helt. Saknar HFD kompetens på miljöområdet? Är Finlands miljölagstiftning så svag och dålig att det inte krävs någon hänsyn till miljön vid planering av ny infrastruktur? I Sverige finns både miljödomstol och miljööverdomstol. Där hade ett motsvarande fall behandlats i dessa instanser.

HFD hänvisar vidare i miljöfrågorna till miljöprövningen av de tillståndspliktiga arbetena med bro och hamn. Tänk om projekt Västra Föglö skulle fastna där? Vad händer då när man har en färja till en led som inte kunnat förverkligas? Men ÅMHM är säkert medgörliga.

JAN GRÖNSTRAND