DELA

Hej styrelserna i MPF och NÅP

Skall det vara så svårt att samordna evenemangen i Ålands 2 största pensionärsföreningar: MPF (900 medlemmer); NÅP (900 medlemmer)?

Detta fråger en aktiv pensionär, som på sista tiden allt oftare ställts inför att måste välja mellan NÅPs och MPFs evenemang,eftersom dom planerats på samma dag och tid, trots att månaderna har 30/31 dagar.

Vi är många som har betalt medlemsavgift i båda föreningarna och vi har rätt att förvänta oss att dom samarbetar seriöst, istället för att konkurrera på ett sätt som inte gagnar medlemmerna.

”Aktiv pensionär”