DELA

Heder och tack till Runar Karlsson

Med stort intresse har jag följt Kommunernas socialtjänsts första verksamhetsår 2021 och KST:s budgetbehandling för år 2022. Från november 2012 till maj 2013 ledde jag en kommitté som kallade sig Susannegruppen. I den ingick förutom jag, Runar Karlsson, Niklas Oriander, Susanne Lehtinen och Susanne Danielsson. En expertgrupp bistod i arbetet och den bestod av Liselott Lund, Veronika Snellman, Susanne Vinberg och Ulla Rindler-Wrede. Vårt arbete resulterade i en rapport som sedan blev ett lagförslag. Rapporten bemöttes positivt i stort sätt av alla som jobbade konkret med de områden inom socialvården som berördes det vill säga specialomsorg, barnskydd, handikappservice, missbrukarvård och övrig socials service förutom barn- och äldreomsorgen.

Motstånd mot reformen kom främst från ledande tjänstemän och politiker i kommunerna. De flesta tvivlade på finansieringen av KST. Ytterst få var intresserade av de förbättringar i servicen som reformen väntades föra med sig. De sexton kommunernas förbannelse ledde till många turer i långdansen vilken dock slutade på ruta ett. Efter nästan tio år av politiskt valsande var det äntligen dags att sjösätta KST år 2021 i enlighet med Susannegruppens rapport.

Ett imponerande reformarbete har genomförts under direktör Katarina Dahlmans ledning. Hon och hennes medarbetare ska ha allt beröm och stöd i sitt fortsatta arbete. Det är orimligt att tänka sig att en så mångsidig verksamhet ska finna sina former på ett år. Mycket arbete återstår. Dessutom ska en ny socialvårdslag tillämpas. En lag som lägger stor vikt vid det förebyggande arbetet samt att stöda klienterna i deras vardag och naturliga omgivning.

I Susannegruppen löpte samarbetet mellan mig och Runar Karlsson exemplariskt. Att det fungerade så bra, tror jag berodde på att vi båda och alla andra också i arbetsgruppen tänkte på tredje part och lyfte fram behovet av service till de medmänniskor i vårt samhälle som har behov av stöd och hjälp. Det finns många forskningar som visar att vi människor mår bra av att hjälpa och stödja varandra. Jag blev därför mycket glad när Runar Karlsson påtog sig ansvaret att leda KST:s styrelse. I en radiointervju nyligen redogör Runar öppet och ärligt för det ”hyckleri” en del ledande politiker sysslar med särskilt i samband med budgeten för 2022. Lagen om KST har godkänts av lagtinget. Lag ska följas. Kommunerna har godkänt grundavtalet för verksamheten. Kostnadsökningarna för den gemensamma socialvården har minskat. Kostnadsansvaret för den gemensamma socialvården är nu mera rättvist fördelade.

Vulgära uttalanden och kritik från Jomala och någon annan kommun är nedslående och ibland till och med osanna. Vi får ändå hoppas att Jultomten ändå tittar in också i år hos Anders Eriksson. Faktum är att KST håller på att bli den framgång vi hoppades år 2013 även om mycket ännu måste göras. Tack Runar för ditt engagemang och din egensinnighet. Du har ett stort stöd bland allmänheten. Jag önskar dig och all personal inom KST nya friska tag år 2022. Ni utför ett viktigt arbete. Att hjälpa andra är att stärka gemenskapen och öka samhörigheten i vårt samhälle. Det är nödvändigt.

BARBRO SUNDBACK (S)