DELA

Heder åt Patrik Landell

Med stor förvåning får man läsa att byggnadsnämden i Mariehamn skall tvinga Patrik Landell att slita bort isoleringen på sitt hus biografen Savoy.

Huset byggdes på 1940-talet när det var brist på allt, och de bör tagas i beaktande. I dagens värld betraktas dåligt isolerade hus som en miljöbelastning med dyra värmekostnader.

Heder åt Patrik Landell som tog Svoy från den törnrosasömn den var i och gjorde den till en moderna biograf

PS. Sten-Åke Häggblom borde ingå i byggnadsnämden lyssna på honom.

ROGER FAGERHOLM