DELA

Heder åt Heinonen

Roger Jansson säger att styrelsen och hamnchefen inte har brutit mot några regler, kan så vara, men måste det finnas regler för allt? Ibland borde det räcka med sunt förnuft och det verkar saknas i det här fallet. Det förstår väl var och en att man inte kan upphandla tjänster från en närstående utan att en överordnande har gett tillåtelse.

Roger Jansson säger att han sagt åt Ahlqvist att någon annan måste sköta fakturorna av Ahlqvists närstående. Men kan denne någon verkligen vara objektiv när han är underställd Ahlqvist och är beroende av honom för att behålla jobbet!

Heder åt Barbara Heinonen som vill ha en specialrevision att allt kommer på bordet, för det kan finnas mera. Man förstår inte varför Roger Jansson och hans partikamrat, stadstyrelsens ordförande, har emot det, vad har de att förlora på det att allt kommer på bordet?

”SKATTEBETALARE I MARIEHAMN”