DELA

Healing är vidskepelse

I fredagens Nya Åland finns en stort uppslagen artikel om en person som sysslar med ”healing” av hästar och uppenbarligen även människor. I stället för ”healing”, borde man använda det svenska ordet ”helbrägdagörelse” och en som praktiserar detta är en ”helbrägdagörare”, ett yrke som var vanligt i det förra seklets början, men sedan fick en litet dålig klang.

Oberoende vad man kallar det så är det frågan om vidskepelse. Beröring kan skapa ett visst lugn och välbefinnande, något som alla som gått till frisören eller tandläkaren kan bekräfta, men någon ”energi” överförs naturligtvis inte från den som ”healar” och några åkommor kan inte heller botas på detta sätt. Detta gäller både djur och människor. Den värmeeffekt som den intervjuade personen talar om har i stället helt naturliga förklaringar och kräver inga speciella ”gåvor” av händernas ägare. Är ditt djur sjukt så skall du kontakta en veterinär, inte en helbrägdagörare.

Healing, Reiki, Kinesiologi, Irisdiagnostik, Kvantmedicin och liknande är alla grenar på ett ganska vildvuxet träd, sprunget ur vidskepelse.
Att Nya Åland slår upp det så stort, utan att granska kritiskt, ser jag som ett misstag i arbetet.
Anders Gustafsson