DELA

Häxjakt på bönder

Alla lagtingspolitiker säger att de vill ha en levande landsbygd och livskraftiga jordbruk. Hur i jösses namn ska det gå till med rådande förslag till landsbygdsutvecklingsprogram som sänker hela Åland? Den dagen ramförslaget för nedskärningarna inom jordbruket togs lämnade ni politiker vettet hemma.
Vi producenter jobbar målmedvetet för att konsumenten och producenten ska få en ökad förståelse för varandra. Utmärkta redskap för det är Skördefesten på Åland, som dessutom lockar turister till vår ö, och nu även Ny Nordisk Mat. Hur ska Michael Björklund på Smakbyn få lokalproducerade råvaror efter år 2015, Fredrik Karlström? Ingen kan producera efter år 2015 om förslaget skulle gå igenom. Sällan har bönderna varit så eniga som vi är nu. Det handlar om vår existens.

Vi har fått en näringsminister på halsen som gör allt för att skapa klyftor mellan landsbygden och staden. Det liknar närmast häxjakt på bönder, istället för att jobba för näringens bästa. Det finns en stark framtidstro inom näringen idag. Den håller näringsministern på att sudda ut nu. Han utgår ifrån en småföretagares perspektiv, som han själv är, när han istället borde ägna sig åt samhällsekonomi med ansvar för alla näringar på Åland. Det här är ingen lek. Det är skillnad att vara i opposition i lagtinget och att vara minister med ansvar. Hans tolkning av sitt ämbete är sanslöst.
Att landskapsregeringen, redan innan finansieringen från EU av den kommande gemensamma jordbrukspolitiken eller av landsbygdsutvecklingsprogrammet är klar, försöker forcera igenom ett förslag som inte är färdigt är fult. Dessutom med endast 3 veckors remisstid från början. Varför ingen konsekvensanalys? Varför så bråttom? Man brukar vänta in Finlands LBU-program för att se på vilka nivåer de lägger sig på så att vi på Åland ska ha en rimlig chans att kunna konkurrera på samma villkor. För att vi ska kunna göra det behöver marknadsregleringen vara oförändrad.
Näringsministern får det hela att låta som att så här måste det bli. Verkligheten är den att ett ramförslag kan ändras om förståndet och viljan finns.

Den andra stora förloraren på det här förslaget är miljön. Inom jordbruket har vi arbetat med miljöåtgärder som nu kommer att vara bortkastade. Idag finns varken förhöjda värden av näringsämnen och bekämpningsmedel i våra vattendrag.
Nej, Fredrik Karlström, det här duger inte. Vi har ledsnat på att höra samma skiva om och om igen. Det är dags för nya låtar som handlar om ansvar för ett levande Åland.
Det är bara dumma människor som aldrig kan ändra sig.
Ann & Henrik Sundberg,
nötköttsproducenter
Bernt Erickson,
nötköttsproducent
Mikael Pellas,
mjölkproducent med robotladugård
Gunilla & John Mattsson,
eko odlare