DELA

Havererad mediapolitik

Det står klart att fråga efter fråga förblir olöst av sittande landskapsregering. Dit hör den totalhavererade mediapolitiken. Ambitionen var hög inledningsvis under mandatperioden med tydliga skrivningar i regeringsprogrammet. Ett mediaråd skulle tillsättas, det mediapolitiska programmet skulle revideras, radions distribution och produktion skulle skiljas åt samt en långsiktig och stabil finansiering för public service skulle garanteras. Inte ett enda löfte har hållits!

Vi får istället via media veta att radions styrelse tänker vidta mycket tveksamma åtgärder genom att blanda ihop redaktionschefskapet och jobbet som verkställande direktör, uppenbarligen med ägarens goda minne, dvs landskapsregeringens. Lagtinget har inte på något vis informerats.

Den öppna och demokratiska diskussionen har uteblivit. Hur är det förenligt med transparens och insyn i samhällsägda bolag? Vi vill gärna att lantrådet svara direkt på den frågan.

För liberalernas del är public service en omistlig del av självstyrelsen och demokratin.

Klåfingriga politiker ska hålla sig borta för att inte riskera att ålänningarna tappar förtroendet för radion.

Liberala lagtingsgruppen

Katrin Sjögren, Mats Perämaa, Viveka Eriksson, Tony Asumaa, Gunnar Jansson, Torsten Sundblom, Julia Birney