DELA

Häv inte K-märkningar lättvindigt

Mariehamns socialdemokrater är för byggprojekten på Magazintomten. Vi är glada att det finns företag som vill satsa i centrum och ser fram emot att hela projektet både del 1 och 2 verkställs så fort som möjligt. Vi reserverade oss mot beslutet bara gällande hävningen av det K-märkta huset.
Byggnadsrätten på den så kallade Magazintomten dubblas. Detta innebär en avsevärd ökning av fastighetens värde och en förmögenhetsöverföring på 3,5-5 miljoner euro.

Den K-märkta byggnaden skyddades redan 1986. Att häva K-märkningen följer inte intentionen i plan- och bygglagen för landskapet Åland och kan därför ses som lagstridig. Följden av detta beslut är att stadens fastställda principer om K-märkning sätts ur spel. Detta kan få långtgående konsekvenser för de övriga K-märkta miljöerna i centrala Mariehamn. Hur kan vi motivera enligt likabehandlingsprincipen att inte K-märkningen a v Bagarstugan eller Hillings ska lyftas? De har ju rätt till samma höga exploatering som ägarna till Magazintomten nu får.

I all centrumplanering har den gamla bebyggelsens betydelse för att skapa ett trivsamt och miljömässigt intressant centrum betonats. Med lite fantasi och visioner vore det lätt att skapa en tilltalande miljö runt det fina stenhuset och låta det omslutas av den nya bebyggelsen. Varför inte bygga in huset i det nya shoppinglokalen? Huset kunde fungera som restauranglokal eller butik? Idéer saknas inte. Staden ordnar även gratis en tomt ifall ägarna vill flytta huset.
Vi förstår alla att detta inte är den billigaste lösningen men ställd i relation till den värdeökning som ägarna nu får så är det inte ett något ohemult förslag. Det gäller att tänka efter före.
Sara Kemetter (S)
Karl-Johan Fogelström (S)