DELA

Häv avtalet, utred tunnel!

Så har LR än en gång kört över väljarna, skärgårdsborna, skattebetalarna. Jag menar naturligtvis upphandlingen av en elfärja med tillbehör, till Föglö. Det är för mig helt obegripligt att man vid en upphandling som omfattar så stora belopp, inte synar alla alternativ.

De flesta ålänningar förstår att något behöver göras för att utveckla skärgården men samtidigt hålla kostnaderna i styr. En tunnel till Föglö kan bli ett gott exempel på detta och i förlängningen öppna upp för fler fasta förbindelser, både i den åländska och fastländska skärgården.

Om vi utgår från att det skulle kosta lika mycket att bygga tunnlar på Åland som på Färöarna skulle en tunnellösning bli billigare än den av landskapet antagna färjentreprenaden, från dag 1. På lång sikt blir inbesparingarna svindlande, i 100-miljoners klassen och då utan att beakta övriga mervärden i form av överlägset bättre kommunikationer m.m. Inbesparingar i 100-miljoners klassen behövs, för övrig trafik och mycket annat.

Den nuvarande regeringen har valt att inte lyssna, inte på befolkningen på Föglö, Sottunga och Kökar, inte på Ålands Näringsliv och inte på vanliga ålänningar med förmåga att räkna. Jag hoppas att en ny regering efter valet i höst visar mindre prestige och mer förnuft, då kan färjentreprenad-avtalet sägas upp och vi kan syna jokern i spelet, tunnelalternativet. Lagtinget har redan sagt ja till kortrutt, med en tunnel kan denna kortrutt bli både bättre och billigare.

MIKAEL LUNDELL

VÅRDÖ