DELA

Hatbrev från Flink

Carl-Gustav Flink har i sitt hatbrev mot mig personligen utlöst en krevad av förvirrade påståenden utan någon som helst förankring i verkligheten. Med en felaktig titulering och angivande av en arbetsgivare, SAS, som jag inte har arbetat hos – möjligen ibland arbetat mot, men mest samarbetat med – försöker Flink förklara vad miljöcertifiering är. Flinks skrivelse visar endast att han har lång väg att gå innan hans pusselbitar börjar falla på plats.

Det går bra att miljöcertifiera offentlig förvaltning enligt ISO14001. Ett fåtal kommuner i Sverige har, liksom Mariehamns stad, redan gjort det. Men eftersom en kommun är en betydligt spretigare organisation än ett privat affärsföretag, är en total kommunal certifiering komplicerad. Många kommuner har därför låtit certifiera sina teknikföretag separat istället. I Mariehamn kunde staden ha låtit certifiera t.ex. endast Lotsbroverket istället för att dra in hela staden.

Mariehamns stad valde att certifiera all verksamhet, som stadens förvaltningsorganisation kan kontrollera – i praktiken den organisation som lyder under stadsdirektören. Redan under de första revisionsrundorna – både interna och externa – upptäcktes det stora värde som certifieringsarbetet förde med sig. Genom miljöledningssystemet hade man skapat en fungerande återkoppling om rådande förhållanden från alla slag av verksamheter direkt till stadens högsta ledning. Inte bara påverkan på yttre miljö utan delvis även arbetsmiljö och säkerhet.

I all sin förvirring snuddar Flink emellertid vid en viktig fråga beträffande avfallshanteringen. Det totala kommunala ansvaret, som ligger hos stadens politiska etablissemang, omfattar faktiskt även MISE. Problemet är att stadens representanter i MISE-stämman tillhör de förtroendevalda och därför inte direkt kan kontrolleras av den ledningsorganisation som står under stadsdirektören. Därtill har andra medlemskommuners representanter naturligtvis rätt att göra sin röst hörda. Också internt bland stadens representanter har tyckandena och känslorna hoppat fram och tillbaka. För att kunna få den kommunala avfallshanteringen miljöcertifierad, borde Mariehamns stad ha dragit sig ur MISE när renhållningsreformen kom av sig efter 2007 och när det stod klart att man inom MISE inte klarade av att fullfölja de ursprungliga intentionerna i nivå med vad som idag är allmänt förekommande i svenska kommuner.

Carl-Gustav Flink annonserar om att i senare inlagor redogöra ”närmare för konsekvenserna av miljöchefens villfarelser”. Väntar med intresse på dessa kommande hatbrev. Redan det första publicerade är farligt nära vad som kan utlösa en rättsprocess.
Jan Westerberg