DELA

Hästsporten på Åland i dag

Jag kan inte låta bli att skriva några rader om medlemmarna i Ålands Hästavelsförening och hästsportens betydelse på Åland.
Jag har igen varit ordförande för denna förening under nästan två år och blivit lika imponerad över medlemmarnas ideella intresse för sin förening. Under varje år arrangeras åtta travtävlingar och dessa travtävlingar har internationellt travspel med allt vad detta innebär.
Varje travtävling har höga krav på dess genomförande, då det handlar om spel med pengar. Dessutom skall tävlingarna genomföras på exakta starttider för att de TV-sänds till övriga världen. Det sköts normalt i Sverige av anställda med komplettering av några ideella personer. På Åland har vi två personer anställda och de båda sköter travtävlingarna på ett mycket proffsigt sätt tillsammans med de ideellt arbetande medlemmarna (ca 50). Från nästa år kommer även ridsportstävlingar att ta plats i föreningens verksamhet.
Det är d ärför jag vill informera om hästsportens betydelse för människor och natur.

Öppna landskap är en viktig del. Det hjälper hästarna till med, då de dagligen behöver föda. Det är bara att titta längs våra åländska vägar. Där betar i dag många hästar.
Människans behov av stimulans är den andra delen av hästens betydelse. Kombinationen människan tillsammans med hästen ger upphov till en gemenskap, som inte kan beskrivas i ord.
Till i dag har hästsporten varit en mycket kostsam sysselsättning.
Vad har hänt. Jo, i dag kan man som komplement till ridskoleverksamhet även rida eller köra häst på Ålandstravet för en kostnad av 90 euro + 25 euro/år. I detta ingår att banorna sköts av anläggningsskötaren. Verksamhetschefen håller kontroll på inkomster och utgifter. Dessutom håller han tillsammans med anläggningsskötaren ordning på anläggningen. I dag är det en fröjd för ögat att befinna sig på Ålandstravet och se väl skötta trav- och ridbanor. Dessutom hålls stall och grönområden i mycket bra skick
.
En viktig inkomst för hästsporten är PAF:s ATG-spel. Från årsskiftet kommer ett ”Harry Boy”-spel på V75 att bidra till våra ungdomars möjlighet att få rida och köra häst på Ålandstravet för en ”mindre peng”.
Tänk på att nästa gång du vill ”krydda tillvaron” med en spelvinst, testa ett ”Harry Boy”-spel på PAF:s ATG.

Slutligen vill jag åter framhålla vår personal på anläggningen. Det är en styrka för föreningen att ha dessa båda personer i ett väl sammansvetsat team. Jag ser framför mig en anläggning med glada hästintresserade människor på ett hästsportscenter ”i tiden”.
Kom med i föreningen och bidra med dina erfarenheter till min tidigare omnämnda målsättning.

Kjell Mattsson
Ordförande i Ålands Hästavelsförening r.f.