DELA

Hastigheterna 30-50 kilometer

När det gäller hastighetsbegränsningarna inom Mariehamns stad var Mariehamns Centern inne för 30 kilometer i timmen på bostadsgator och centrumringen.
Huvudlederna skulle däremot ha en hastighet på 50 kilometer som tidigare. Den linjen hävdade vår ordförande i tekniska nämnden Bjarne Blomster, men blev där helt ensam om sin åsikt.
Vi tycker att förnuftets röst nu måste börja gälla inom stadens trafikpolitik.
Hastighetsbegränsningarna inom Mariehamn ska vara 30 respektive 50 kilometer i timmen. Hastigheten 40 kilometer utgår.
Mariehamns Centern