DELA

Hasse Svenssons stora engagemang för Föreningen Norden på Åland är ovärderligt

Vid en minnesceremoni för Hasse Svensson i Sankt Görans kyrka i helgen fick jag äran att tala om Hasses engagemang i Föreningen Norden på Åland. Denna folkrörelse grundades av Danmark, Sverige och Norge 1919, Island 1922, Finland 1924, Färöarna 1951, Åland 1970 och Grönland 1991.

Föreningen Norden på Åland bildades 6 mars 1970 med Peter Wahlberg, docent som första ordförande, Henrik Gustafsson, landskapskamrer och landshövding som andra ordförande, ungefär två år vardera, och Hasse Svensson, chefredaktör, VD och lagtingsledamot som tredje ordförande 1975-2005.

Norden är omfattande både geografiskt i vidd och bred, kulturellt av urkultur och modern kultur, språkligt med germanska och agglutinerande språk och organisatoriskt har det utvecklat sig till ett avancerat internationellt demokratiskt samarbete.

Ändamålet är att bredda kunskapen om Norden på Åland och att sprida kunskapen om Åland inom hela Norden. Hasse var en mästare att uppfylla föreningens mål och mer än så, han var en mästerlig inspiratör och initiativtagare till stora projekt, här ska bara några nämnas.

Det nordiska samarbetet fordrar mycket resande för träffar och utväxling. Föreningarna Norden utgör Nordens längsta vänortskedja och föreningen har genom åren deltagit i, arrangerat och stått som värd för olika nordiska skolutbyten, teaterresor, gästspel, film, seminarier, körresor, medlemsresor med mera. Vad som Föreningen Norden i dag förvaltar har till stor del sin grund i Hasses engagemang.

Hasse kunde det åländska samhället som få samtidigt som han hade stor kunskap om Norden. Hans stora kontaktnät öppnade många dörrar. Under hans tid utvecklades det nordiska samarbetet och därmed föreningen. Nordjobb som är en arbetsutväxling för ungdomar inom Norden initierades under hans tid som föreningen i dag administrerar.

När föreningarna Norden i Danmark, Norge och Sverige fyllde 70 år deltog Hasse som ordförande i högtidligheten i Börshuset i Gamla stan i Stockholm med kung Carl XVI Gustaf och drottning Silvia som främsta gäster. Även Hasse höll ett framförande och initierade behovet av en instans för att motverka gränshinder inom Norden. Den tankegången ingår i dag i projektet Info Norden som föreningen är huvudman för. Hasse talade också övertygande om ett fredscentrum på Åland och i dag har föreningen kontor i samma hus som Fredsinstitutet i västra hamnen.

Hasse var framsynt, han såg tidigt behovet av ett informationskontor vilket senare beredde vägen för Nordens Institut på Åland, NIPÅ, en nykomling som Föreningen Norden på Åland kan sägas vara fadder för. Hasse var med om att ta initiativet till Lövö kongressen som var en storsatsning av stora mått. I kölvattnet av det finns i dag Vårdö Kulturstiftelse.

Under mitt nordiska tjänstemannautbyte från Färöarnas landsstyre till Ålands landskapsstyrelse 1994 hade jag glädjen att träffa Hasse. Det var ett hjärtligt möte med en personlighet som inspirerade mig till senare att engagera mig i det åländska samhället och dess spännande historia.

Jag känner mig oerhört ärad att som ordförande kunna följa i Hasses fotspår. När föreningen fyllde 50 år ärades Hasse med diplom och föreningens första och hittills enda förtjänsttecken i guld för sina förtjänstfulla insatser i 30 år i föreningens tjänst och virke för Norden.

Ärat vare minnet av Hasse Svensson.

FÖRENINGEN NORDEN PÅ ÅLAND

MAIKEN POULSEN ENGLUND

ORDFÖRANDE