DELA

Härskarfasoner när majoriteter bestämt annat

Jag har sagt att jag inte ska göra negativa personliga politiska uttalanden i offentligheten men när Barbro Sundback (S) tydligen inte har några som helst skrupler längre på vad hon gör eller säger, måste jag ge svar på tal.

Jag har under en längre tid hört Barbro Sundback raljera och komma med sina negativa utlåtanden om de flesta och det mesta. Jag har tyckt synd om dem som inte orkar eller vill ge sig in dessa negativa spiraler och har även själv tidigare fått en del av hennes slev. Det spelar tydligen ingen roll om man är en gammal politiker, vem man hänger ut eller talar illa om och man tror sig vara förmer än alla andra.

Nu var måttet rågat för mig när Sundback till och med gör en insändare där hon högt och ljudligt basunerar ut att hon sällan sett någon ta ett sämre beslut än vad Infrastrukturnämnden gjort, för att man förkastade hennes besvär som saknade laglig grund. Ja, då kallar man till och med staden till bananrepublik!? Det är skamligt att en så erfaren politiker inte kan finna sig i att inte alltid få rätt och acceptera demokratiska beslut, utan beter sig som ett barn som åkt fast med fingrarna i syltburken.

Sundback svartmålar högljutt personer, lägger in besvär och anklagar Infrastrukturnämnden för att ha överskridit sina befogenheter. Detta trots att hon själv till råga på allt varit ordförande för Kultur och Fritidsnämnden, som initialt samtyckt till att ta emot donationen av första discgolfbanan i Badhusparken. Redan då gick hennes egen nämnd emot henne som ordförande, så gamla sår kanske aldrig läkt?

Jag går inte här in på alla fördelar jag anser vår city-discgolfbana har, som är öppen och gratis för alla och där 9 000 rundor spelats bara på de tre sista månaderna man kunnat mäta antal spelare. Det finns kanske någon nackdel för de som bor nära men det jobbar vi på att förbättra, så även för flanörer som haft hela parken helt för sig själv förr men där vi nu justerar några hål till deras fördel.

Men tänk på alla hotell- och båtgäster, samt stadens unga och gamla som inte har bil, de har i alla fall idag en rolig friluftsaktivitet att unna sig. Att sedan påstå att det varit massiva protester för att några grannar helst vill ha parken tom på aktivitet eller några miljöaktivister med Sundback i spetsen påstår att det är en enorm miljöförstörelse är inte massivt. Vad som är massivt är den nytta banan fyller.

Sundback påstår även att hon inte är emot discgolf utan tänker på naturen? Hon föredrar att lägga en bana vid Baltichallen. Tydligen är det mindre miljöavtryck att fälla hundratals stora tallar och granar på den platsen än att ta bort lite snår och ris på bergsknallar i det nya området bakom vattentornet, som ingen idag använder.

Med hopp om ett vänligare politiskt klimat och en sansad debatt. I en demokrati måste vi kunna acceptera ibland att det finns andra än ens egna viljor.

BJÖRN HÄGERSTRAND (MSÅ)
STADSFULLMÄKTIGE- OCH INFRASTRUKTURNÄMNDLEDAMOT

SVAR PÅ INSÄNDARE:

När jag var ordförande för Kultur och fritidsnämnden beslöt vi att ta emot Lions donation som var en discgolfbana. Beslutet var enhälligt. Med andra ord har jag inget emot discgolf. Beslutet att placera donationens nio hål i Badhusparken togs av infrastrukturchefen. Ingen annan än infrastruktursektorn kan fatta beslut om intrång i parkmark.

Det har visat sig att den nuvarande niohålsbanans placering inte är förenlig med fullmäktiges beslut att att Badhusparken ska vara en kulturhistorisk värdefull park. Infrastrukturdirektören fattade beslutet utan att konsultera stadsarkitektkontoret eller stadsutvecklingsnämnden. Överkörda helt enkelt. Läget nu är att infrastrukturnämnden förkastat alla rättelseyrkanden som är invändningar mot de nuvarande nio hålens placering och banans utvidgning i hela Badhusparksområdet. Alternativet som stadsarkitekten föreslår tog nämndens majoritet ingen notis om.

Till nämndens beslut fogades ett tillägg givet av Hägerstrand som gör att ingen idag vet vilken den slutliga bansträckningen blir. Det ansvaret förs över på infrastrukturchefen.

Att inte höra behörig nämnd ifråga om lämpligheten av att placera discgolfen i Badhusbergets område eller Badhusparken. Att inte fatta beslut som är transparenta. Att inte lyssna på de omkringboende, experter på träd eller övriga grupper i vår stad som vill utnyttja det aktuella parkområdet är djupt olyckligt och det bär Hägerstrand ett stort ansvar för.

BARBRO SUNDBACK (S)