DELA

Hårresande behandling av Sjökvarteret

Sjökvarteret har sitt ursprung i byggandet av galeasen Albanus 1988 och det efterföljande bygget av skonaren Linden. Kring varvsplatsen har Sjökvarteret byggts upp.
Av diverse dokument från Mariehamns stad framgår att man anser sig vara ägare av Sjökvarteret och kan ge direktiv till Sjökvarterets styrelse. Nu är det emellertid så att Sjökvarteret är en stiftelse och en stiftelse brukar inte ha ägare utan äger sig själv. Staden har alltså inte bestämmanderätt över en stiftelse.
Nu har stadens politiker gett Sjökvarterets styrelse order om att ge företaget Guldviva Ab den plats de vill ha inom Sjökvarteret och om nödvändigt upplåta museets plats och flytta bort museet. Beslutet i stadsstyrelsen är enhälligt, inte en enda har haft vett att reservera sig!
Det är inte stadsstyrelsens uppgift att gynna enskilda personer på bekostnad av allmänna intressen. I en normal demokrati betraktas detta som vänskapskorruption eller svågerpolitik och är lika olagligt som mutor. Här på Åland är det bara allt för vanligt.
Det är otroligt att politikerna fortfarande håller på och trampar på och utanför lagens gränser. Har inte alla affärer hittills varit tillräckligt avskräckande? Är politikerna så maktberusade att de anser sig ha rätt att styra och ställa hur som helst?

I stadgarna för Sjökvarteret står följande: Stiftelsens ändamål är att bevara och främja åländska traditioner och kultur inom olika områden förknippade med kust- och sjöliv, båt- och skeppsbyggeri och annat hantverk samt presentera och göra detta tillgängligt för allmänheten.
Guldviva i alla ära men det är knappast ett hantverk med maritim anknytning. Att komma och kräva att museet, kärnan i Sjökvarteret, skall flyttas för att Guldviva inte accepterar andra anvisade platser inom området är hårresande. Guldvivas nuvarande lokaler kan byggas ut både norr- och söderut men tydligen räcker inte det. Varför är det plötsligt så bråttom att Guldviva inte kan vänta på en stadsplaneändring och bygga söder om SALT? Och varför kan inte Guldviva leta lokal på annan plats i staden?
Vart skulle museet flyttas? Båda verkstadshallarna är i full användning och kommer så att vara i framtiden också om Sjökvarterets kärnverksamhet skall vara kvar. Men om staden kräver att en stiftelse vars verksamhet i huvudsak är kulturell, skall förvandlas till en affärsdrivande enhet, då är det snart slut med Sjökvarteret.
Jan Grönstrand