DELA

Hårda nyliberala sparkrav

Att ha makt är att ha ansvar över människor. Tack och lov är det varken redaktör Lampi, Jörgen Strand eller nyliberalerna Perämaa/Asumaa som haft makt att besluta om åländsk ekonomi och välfärd under mandatperioden. Jag vill påminna om att för budgetåret 2013 var underskottet beräknat till – 1,5 milj. Bokslutet slutade på + 2,7 miljoner. I budget 2014 var underskott budgeterat -3,5. Bokslutet slutade + 2,8 miljoner. För 2015 är det budgeterat ett underskott, men vi har prognosen att det 2015 blir ett bra resultat. Utmaningar finns, självklart, men det är oerhört att vi hittills klarat oss så bra.

Jörgen Strand ger sitt stöd till en liberal kandidat i valet. Ännu en som stärker de marknadsliberala krafterna i partiet. Om man ska spara i landskapets verksamhet (3 %) innebär det direkt bort 25 tjänster inom sjukvården. Minskade landskapsandelar betyder rejäl skattehöjning i de större kommunerna och Mariehamn.

Tänk noga igenom hur ni röstar.

Camilla Gunell (S)