DELA

Harberg har en viktigt poäng

Tack till Jens Harberg för en bra insändare om Östersjöns hälsotillstånd. Harberg har som så många gånger tidigare en viktig poäng.

Under den senaste mandatperioden har jag arbetat hårt för levande hav i Europaparlamentets fiskeriutskott. Sälsituationen i Östersjön är precis som Harberg beskriver problematisk och en delförklaring till situationen är EU:s olyckliga förbud mot handel med sälprodukter.

Sälarnas utbredning påverkar fiskebestånden mycket negativt och vi ser just nu speciellt stora problem för torskbeståndet i södra Östersjön.

På nyhetsplats i den här tidningen har det tidigare framgått att vi under senaste mandatperioden fick majoritet i Europaparlamentet för att öppna upp EU:s havs- och fiskerifond så att man från den i framtiden ska kunna betala ut ersättning för skyddsjakt av arter som hotar hållbara nivåer av fiskbestånden, såsom exempelvis säl.

Om bara medlemsstaternas regeringar går med på det under de kommande förhandlingarna är vi ett steg på vägen mot ett mer balanserat sälbestånd. Men det räcker inte med det. Som jag i mitten av april skrev i en insändare till den här tidningen tillsammans med den svenske Europaparlamentarikern Christofer Fjellner behövs ett helhetsgrepp kring sälproblematiken i hela Norden.

Sälen har en självklar plats i våra vatten men dess utbredning får inte ske på den ekologiska balansens och fiskebeståndens bekostnad. Det här har jag arbetat aktivt för som specialmedarbetare och jag kommer givetvis att fortsätta det arbetet som Europaparlamentariker.

ANTON NILSSON

KANDIDAT I EU-VALET