DELA

Har vi råd med stadens vägarbeten?

For häromdagen förbi Storagatan/Torggatan och såg de nya kantstenarna som grävts ner längs Storagatan. Blev väldigt förvånad när jag såg att dessa var under gatunivån. Nu är det antagligen så att när staden gjorde första etappen på detta jobb i egen regi, har man fyllt upp Storagatan till fel höjd. Nu blir säkert nuvarande entreprenör tvungen att sänka nivån på Storagatan eftersom den är fel.

Man undrar hur man tänker inom staden när man utför arbeten i egen regi och det blir bara eländen och besvär?Nu blir det verkligen besvär om man måste gräva bort vad tidigare entreprenör gjort. Man blir rädd bara vid tanken när man minns hur länge den första utgrävningen tog och vilka maskinresurser som krävdes. Andra utgrävningen blir säkert inte billigare nu och kanske man använt engångsgrus nu också.

Det är nog dags för våra styrande i staden att se över alla arbeten i egen regi och fundera om vi överhuvudtaget har råd med sådant. Varför kan inte staden bjuda ut dessa arbeten utan egen inblandning? Det måste bli oerhört mycket billigare och gå snabbare att få utfört än under nuvarande förhållanden.

Se bara på Högbackagatans ledningsarbeten som staden utför i egen regi! Rören som skall användas har nu vuxit in så de knappast syns och ingenting händer där.

Sten-Åke Häggblom