DELA

Har vi jämlikhet ?

Vi talar om lika lön för lika arbete. Det är en självklarhet. Men är lönesättningen jämlik om vi beaktar utbildning och ansvarsnivå ?
Tyvärr är det inte alltid så, inte ens hos oss. Om två tjänster har liknande utbildning och ansvarsområde borde lönesättningen vara densamma. Men om en tjänst kallas t.ex. för byråsekreterare och en annan för byråchef så ser vi genast skillnaden. På Åland kan vi i vissa fall notera en skillnad i lönesättningen om vi jämför mellan tekniska – och vårdyrken.
Utbildningens längd och ansvaret speglas inte i lönesättningen.

Problemets kärna är indelningen i så kallade kvinno- respektive mansdominerande yrken. Det är direkt dåligt att enbart 2 % av männen har nyttjat vårdledigheten. En orsak kan vara att den som tjänar mera inte har råd att stanna hemma. Även attityderna påverkar, både männens och arbetsgivarnas.
Själv var jag hemma på vårdledighet i 9 månader och lärde mig mycket. Det behövs en attitydförändring som startar i hemmet.

Det finns förslag om att alla arbetsgivare skall stå för kostnaderna för föräldraledigheten. Då skulle kostnaden vara densamma för arbetsgivaren oberoende om den anställda är man eller kvinna. Det låter intressant och jag är positiv till tanken.
Ett annat förslag är att föräldrar som bor i annat hushåll skall ha rätt till pappaledighet och föräldraledighet. Föräldern skall även ha rätt att vara hemma med sjukt barn. Dessa tankar utgår från barnets rätt och befrämjar även jämlikheten mellan män och kvinnor.

Tyvärr är svaret på frågan som ställs i rubriken nej. Men mina förslag ovan är ett steg i rätt riktning och i riksdagen kommer jag att arbeta för dem.
Roger Eriksson,
riksdagskandidat nr. 2